Güncel

Konuşurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz. Konuşma yaparken uzak durulması gereken şeyler nelerdir? Topluluk önünde konuşma kuralları nelerdir

Konuşma, bir insanın başka bir insana ya da bir topluluğa duygu ve düşüncelerini sözle anlatmasıdır.
İnsanlar tecrübe, duygu, düşünce, hayal, gözlem ve birikimlerini birbirlerine anlatmak için konuşurlar. Bunun yanında başkaları tarafından tanınmak, beğenilmek, sayılmak, sevilmek, takdir edilmek için konuşmanın olanaklarından yararlanırlar.

Konuşmamızın etkili olması, her şeyden önce seçtiğimiz sözlere bağlıdır. İyi sözlerden oluşan bir konuşma, çevremizdekilerle sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar; değerimizi ve saygınlığımızı artırır, insanlar, öğrenme ve eğitim yoluyla güzel ve etkili konuşma becerisine kavuşabilirler.
Konuşurken dikkat etmemiz gerekenler şunlardır:

İlgili Makaleler
 • Dinleyiciyle göz teması kurmalıyız.
 • Söyleyeceğimiz kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanmalıyız, o Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Çok uzun cümleler kurmamalıyız. Akıcı konuşmalıyız. Duraklamadan, gereksiz kelimeler kullanmadan, ses tekrarları yapmadan, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşmaya özen göstermeliyiz.
 • Sesimize duygu tonu katmalıyız. Üzüntü, sevinç, korku gibi duygularımızı ses tonumuza yansıtmalıyız.
 • Konuşmalarımızda beden dilimizi kullanmalıyız. Ancak bunu yaparken gereksiz hareketlerden kaçınmalıyız.
 • Konu dışına çıkmadan konuşmalıyız.
 • Karşımızdaki kişinin sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak konuşmalıyız, o iyi düşünmeden, söyleyeceklerimizi zihnimizde canlandırmadan konuşmamalıyız, o Konuşmalarımızda sert ve kırıcı sözlerden kaçınmalıyız, o
 • Kendimizden çok söz etmemeli, bilmişlik yapmamalıyız. Karşımızdaki kişinin hoşlanmadığı konularla ilgili konuşmamalıyız, Karşımızdaki kişiyi küçümsememeli, onunla alay etmemeliyiz.

Eğer bir topluluğa konuşma yapacaksak şunlara dikkat etmeliyiz:

 • Konuşmaya hazırlık yapmalıyız.
 • Konuşacağımız konuyla ilgili plan yapmalı, bilgi toplamalı, görseller hazırlamalı, konuşma denemeleri yapmalıyız.
 • Konuşma amacımızı belirlemeli ve dinleyicilere ifade etmeliyiz.
 • “Ne hakkında konuşacağım?”, “Neler anlatmayı düşünüyorum?” sorularına cevap verebilmeliyiz.
  Konuşma yöntemimizi belirlemeliyiz.