Bilgi Dünyası

Korozyon Nedir? Korozyon Hakkında Kısaca Bilgi

Korozyon nedir, ne demek, özellikleri, Korozyon hakkında kısaca bilgi. Korozyon fiziksel ve kimyasal çözülme demektir.

Korozyon. Maddelerin çevreleri ve özellikle oksijen ile reaksiyona girmeleri sonucunda doğal olarak meydana gelen kimyasal ve fiziksel çürüme. Seramik, tahta ve plastik gibi maddelerde belirli gaz veya sıvılarla temaslarında üst yüzeylerinde bir bozulma görülse de korozyon kelimesi daha çok metaller için kullanılır. Korozyonun en bilinen şekli paslanmadır.
Metalik olmayan maddelerin korozyon özellikleri madenin teknolojide önemli olmasına rağmen, korozyon çalışmalarının çoğu metaller üzerinde yapılır. Atmosfer koşullarında korozyon olayı metallerde daha çabuk olur.
Korozyondan dolayı metallerde meydana gelen bozulma veya çürüme olayı, metallerin çevreye göre kimyasal yapılarına ve ikisi arasında meydana gelen reaksiyonun tabiatına bağlıdır. Demir, bir süre endüstriyel havayla temas ettirildiğinde, demirin yüzeyinde demir oksit (Fe203.H20) veya pas oluşur. Bu oluşum tüm demir paslanıncaya kadar devam eder.
Korozyon olayının metallerin daha kararlı bir hale geçme eğilimi dolayısıyla oluştuğu sanılmaktadır. Korozyon sonucunda elde edilen yeni metaller genellikle saf metallerin elde edildiği bileşiklerdir.
Korozyon genellikle elektro kimyasal bir olaydır ve korozyona uğrayan metaller ufak galvaniz hücreleri gibi davranırlar. Korozyona uğrayan yüzey iyonik duruma geçer ve aynı ortamda bulunan iki ayrı metal veya aynı metalin değişik iki yüzeyi arasında elektron akımı oluşur. Bu şartlar altında daha fazla pozitif oksidasyon reaksiyon değerine sahip olan anot,reaksiyon boyunca iyonize olurken, negatif oksidasyon değeri fazla olan katot,ortamla kimyasal reaksiyona girmeyerek ayrı kalır. Metali çevreleyen ortam elektrolit gibi davranır.
Tek parça metallerde, korozyon bazen metalin kristal yapısının bozulması sonucu oluşur. Darbe veya fabrika imalatı sırasında bozulan kristal yapısı daha farklı oksidasyon değerine sahip kısımlar meydana getirir. Metal yüzeyi tuzlu su gibi korozyon yapıcı maddelerle temas ettirildiğinde, korozyon hızını artırır.
Metallerin tiplerine ve çevre ortamının tabiatına bağlı olarak çok sayıda korozyon tipleri vardır. Galvanik korozyon, konsantrasyon hücreleri korozyonu, yüzeysel çukurlar dolayısıyla oluşan korozyon, stres korozyonu dolayısıyla oluşan çatlaklar, kristal tanecikleri korozyonu ve düzgün korozyon bunların arasında sayılabilir.
Korozyonu önlemek veya azaltmak için bir çok yol vardır. Korozyon hızı, metalin içinde bulunduğu ortamdaki değişikliklerden etkilenir. Bazı ortamlar korozyon hızını artırırken bazıları da önemli oranda azaltır. Boya, havayla teması önlediğinden metaller için uygun bir koruma yöntemidir. Uygun bileşikler, elektro kaplama, plastik,seramik ve lastik kaplamalarda korozyonu önler veya azaltır. Alüminyum veya çinko kullanılarak uygulanan katodik koruma yöntemi en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı