Köstek Kesme Adeti, Köstek Kesme Nasıl Yapılır?

Ayak kösteğini Kesmek. Çocuğun iki ayağı pamuk ipliğiyle bağlanır, cuma günü bir caminin önüne götürülür. Anne ya da baba elinde bir bıçak ya da makasla bekler. Cuma namazından çıkan ilk kişiye bu iplik kestirilir, ipliği kesen, ardına bakmadan oradan uzaklaşır. Çoğu kez çocuk yürüyene değin bu iplik ayağından çıkarılmaz. Kimi yörelerde daha törensel uygulamalar vardır. Cuma selası verilirken annesi çocuğu bahçeye çıkarıp kıbleye doğru yere bastırır. Kösteği kesecek kadın dualar okur, anneyle çocuğun çevresine kara saplı bıçakla bir daire çizer. Çocuğun annesi ne yaptığını sorduğunda: “çocuğun ayak kösteğini kesiyorum” der. Soru ve yanıt üç kez yinelenir. Ondan sonraki iki cuma daha aynı uygulama yapılır. Üçüncü cuma çocuğun ayağı pamuk ipliğiyle bağlanıp, kös: tekçi kadına kestirilir.