Kurban ve Kurban Kesimi İle İlgili İnançlar

Kurban ve Kurban Kesimi İle İlgili İnançlar, Uygulamalar, Kurban Adetleri ve Gelenekleri

Aydın’da ölen kimseler için mutlaka kurban kesilir.

Amasya’da türbelere adak adanmakta ve türbelerde kurban kesilmektedir. Anadolu’nun birçok yerinde rastlanan türbe adağı Marmara Ereğlisi’nde de vardır.

Adana‘da çocuğu olmayanların, içki müptelası olanların, kekemelerin hac ‘da kesilmiş kurbanın etini yemeleri halinde sorunlarının halledileceğine inanılır.

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Aydın’da Kurban Kanı, kestirenin anlına sürülür.
Adak kurbanlar çok kere özel yerlerde kesilir. Aydın-Germencik ilçesindeki adaklar, Dedeler Köyünde kesilir.

Aydın-Sultanhisar ve Atça çevresinde, İmam Birgivi veya Mevlana’yı yedi defa ziyaret edenlerin hacı olduklarına, kurban kestirmeleri gerektiğine inanılır.

Hac ile ilgili halk inançlarında da: Dağ, taş-toprak, su, veli gibi kültlerden hareketle halkımız öteki âleme mesajlar göndermek istemiştir.

Kars’ta insan eli şeklinde madenden veya tahtadan yapılmış şekilde Hz. Ali’nin olduğu inancı ile adak adanır. Bu elin mahiyeti üzerinde geniş bir şekilde durabilinir. Pençe-i Al’ı aba boyutu O’nun da ehli-i beyt anlamına geldiği gibi açıklamalar yapılabilir. Ancak konunun dışına çıkmak istenilmemektedir.

Kurban, Müslümanlık ve İslâmiyet’in evvelindeki birçok dinlerde de vardır. Beş parmak şeklindeki açık eli biz Elmalı’da Kaygusuz Abdal, Buhara’da Buhari’nin annesinin mezarında, Mezar-ı Şerif de Dostum Paşa’nın misafirhanesinin bahçesindeki bir Yatır’da Taşkent’te Zengi Baba’nın hatununun türbesinde, Erbil’de birçok yatırda gördük.

Kaynak: Yaşar Kalafat, İslamiyet ve  Türk Halk İnançları