Kültür

Kurt Hakkında Bilgi

Kurt Hakkında Bilgi

Kurtlar, başlangıçta ormanlarda yaygın biçimde yaşıyorlardı,-ama günümüzde, insanlarca avlanma tehlikesinin az olduğu ıssız yerlere çekilmişlerdir. Onlar için arazinin yapısından çok, ay bolluğu önemlidir.
Kurt , köpekgillerden etçil bir memelidir. Gövdesi kaslı ve uzunca, bacakları oldukça uzundur. Omuz başında yüksekliği 80 cm’yi, ağırlığı 70 kg’ı bulur. En iri köpeklerinkinden daha güçlü olan çenelerini çalıştıran çiğneme kaslarının aşırı büyümesi yüzünden, başı genişlemiştir. Kurdun bir kurt-köpeği olduğunu sanmak doğru değildir. Gerçekten, çeşitli evcil köpek ırklarının niteliklerini taşıyan kurt, tazı kadar hızlı, kurt köpeği kadar dayanıklı, Alman buldoğu kadar güçlüdür. Koklama duyusu da av köpeklerininki kadar gelişmiştir.
Biçimsel ayrıntılarda ve tüy renginde birbirinden farklılık gösteren yirmi kadar kurt çeşidi vardır: İspanya kurdu esmer, Grönland kurdu genellikle beyazdır. Gerçekten, kurt sürülerinin çoğunda, tüy rengi beyazdan siyaha kadar değişiktir ve tıpatıp birbirinin aynı renkte iki kurt bulmak zordur.

Eskiden Avrasya ve Kuzey Amerika’da geniş alanlarda yaygın bulunan kurda, günümüzde artık ancak Anadolu, Polonya, İspanya, Kuzey Amerika ve Rusya’da rastlanmaktadır.

Yorulmaz bir avcı olan kurt, gündüzleri çoğu zaman av kovalar. Alageyikleri, rengeyiklerini, vapitileri, misk sığırlarını, hattâ bizonları yakalayabilir. Tek bir kurt, kuşkusuz, bir sığını ya da rengeyiğini öldürebilir; ama yakalayacakları avların sayısı beslenmelerine yeterli olduğu sürece, kurtlar genellikle altı yedi bireyden oluşan sürüler halinde avlanırlar.

Kurbanın yeri belli olur olmaz duraklar, burunlarını ava doğru yöneltir, kuyruklarını sallar ve önderleriyle burun tokuşturmak için bir araya toplaşırlar. Sonra kızılderililer gibi art arda dizilerek yola koyulur, dikkat çekmemek için ava gizlice yaklaşmaya çalışarak, izlemeye girişirler. Av sürüyü gördüğü zaman, sürü görüldüğünü anlar ve bütün hayvanlar bir an için donup kalırlar.

Kurtlar, ancak kurbanları kaçmaya yeltendiği zaman saldırırlar. İki-üç kilometre içinde avı yakalayamazlarsa, yakasını bırakırlar. Yakalarlarsa, avlarını boğazından, burnundan ve böğründen ısırırlar. 600 kg ağırlığındaki geyiklere saldırabilir, ama genellikle avlanması daha kolay olan yavru, yaşlı ya da hasta hayvanları yeğlerler.

Bununla birlikte, avlarının birçoğu kurtlara kafa tutar. Özellikle savunma tekniği çok etkili olan misk sığırı, bunlardan biridir. Erişkin misk sığırları bir çember çevirir, yavrularla dişileri ortalarına alırlar. Dışarıya dönük boynuzlar, aşılmaz bir duvar oluşturur. Yalnız hile ve çabukluk, kurdun bu hayvanları yenmesini sağlayabilir.
Kurt, kuşkusuz, çok akıllı bir hayvandır; çünkü kafatası hacmi, aynı boyda evcil kö-peklerinkinden yüzde 20 fazladır: Eskiden, bizon avlanılan engin ovalarda avcıların tüfek atışlarını duyan kurtlar, o yöreye yaklaşır, avcıların avı vurmasını sabırla bekler, av vurulunca zahmetsiz ele geçirdikleri taze avın üstüne atılırlardı. Rüzgar uygunsa, kurtlar bir avı 200 m uzaktan sezebilirler.
Kurtlar, sürüler halinde yaşar ve bir akrabalık bağı bulunmayan bireyleri sürüye sokmazlar. Sürü çok kalabalık olduğu zaman, aile daha küçük sürülere ayrılır. Her sürü 70 km2 ye yakın bir alanı kendi malı saydığından, yakın sürüler arasındaki ilişkiler genellikle gergin olur.
Her kurdun sürüde, kendisine bazı ayrıcalıklar sağlayan belli bir yeri vardır. Sürü başı olan erkek kurt, genellikle en büyük ve en kuvvetli olan, ötekileri saygı gösterme ve boyun eğmeye zorlayan kurttur. Avlanma ya da dinlenme işaretini o verir, avın en iyi parçalarını kendine ayırır ve en korunaklı yerlerde o yatar. Ondan hemen sonra gelen kurt, bütün ötekilere üstündür ve bu, bir öncekinin üstünlüğü yöntemi, sürünün zayıfı olan sonuncuya kadar sürer gider.

Bu aşama sırası, erkek ve dişiler arasında paralel yürür. Yavrular analarının aşama sırasındaki durumundan yararlanırlar. Gerçekten, bu düzen sürünün bozulmaması için gereklidir; çünkü, tür için kötü sonuçlar doğuracak kavgaları önlemektedir. Böyle bir örgütlenme olmasaydı, av sırasında sürüde birlik ve tutarlık sağlanamazdı.

Kurt uluması, kendi yaşama alanına girilmemesi için komşu sürüler arasında bir haberleşme aracıdır. Ayrıca bir sürünün dağılmış bireylerini bir araya toplamaya da yarar.
 
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı