Kültür

Laiklik Hakkında Kısa Bilgi

Laiklik nedir, ne demektir, anlama nedir. Laiklik ilkesinin amacı nedir, Laiklik hakkında kısa bilgi

Eski Yunancada halktan olan anlamındaki laikos’dan türeyen laiklik, daha sonraları dünya işlerini din işlerinden, dinsel yetkiden bağımsız olarak ele alma anlamını kazanmıştır. Felsefi anlamda alındığında, inanç yerine aklın egemenliğinin benimsenmesidir. Siyasal anlamda laiklik ise, dinin devlet yönetimine karışmamasıdır. Genel anlamıyla laiklik, toplumla ilgili işleri din kurallarıyla yürütmemek, dini kişinin özgür inanmasına bırakmaktır.

Dini, bireylerin kişisel anlayış ve inançlarına bırakmak, bu dünyanın işlerinde din kurallarını yol gösterici olarak almamak, beraberinde bilimselliği ve hoşgörüyü de getirir. Bilimsel ve hoşgörülü olma, ancak laikliğin bulunduğu ortamlarda geçerli olan durumlardır. Laikliğin temelinde bilimsellik, vicdan özgürlüğü, hoşgörü vardır.

Batı dünyasında laiklik düşüncesi XIV. yüzyıldan sonra gündeme geldi. Oysa daha önceki yüzyıllarda Avrupa’da, tek tek devletlerin üstünde kilise devleti anlayışı egemendi: Papalık, her şeyin üstündeydi. İnanç, akıldan daha üstün ve değerli tutuluyordu; ama XII. yüzyıldan sonra aklın egemenliğini kurma çabaları görülmeye başladı. XIV. yüzyılda ise, kilise ile devlet gücü, başka bir deyişle tanrısal devlet ya da gökyüzü devleti ile yeryüzü devleti arasındaki fark belirmeye başladı. Batıda laikleşme sürecine en büyük katkıyı, XVI. yüzyılda Almanya’da Martin Luther tarafından başlatılan Reform hareketi yaptı. Dinin toplum ve devlet yönetimindeki egemenliğini kırma amacını güden Reform hareketi, kısa sürede bütün Avrupa’ya yayıldı. Böylece kilise devleti, yerini demokratik rejimin egemen olduğu devletlere bıraktı.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı