Bilgi Dünyası

Macaristan'ın Kültürel Özellikleri

Macaristan’ın Kültürel Özellikleri Hakkında Bilgi

Yapılan kazılarda bozkır kültürünün özelliklerini taşıyan zengin eserler bulunmuştur. Sanatta, kendi kültürlerini koruyarak yabancı modellerden yararlanmışlardır. Eski çağlardan kalma yapılarda Bizans ve Lombard etkileri görülür. Fakat Fransa ve Roma’ nm etkisi de uzun süreli olmuştur. Bu etkilere daha çok kilise ve manastırlarda rastlanır. Eski kültürün ana merkezleri 996 yılında bulunan Benedictine’dedir. Estergon kalesi, tapınağı (XII. yüzyıl) ve Jak kilisesi (1256) Avrupa’da zamanının en üstün yapılarıdır. Avrupa’nın en eski üniversitelerinden biri de Pecs’te bulunmuştur. 1241- 1242 yıllarındaki Moğol saldırıları, Macarların sanattaki gelişmelerini engellemiş ve birçok yapılarını da yok etmiştir.

1342-1382 yılları arasında sanat yeniden gelişmeye başlamış, gotik üslupta birçok kilise yapılmış, heykeltıraş ve resim okulları ile Buda’da bir matbaa açılmıştır.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda sanatsal çalışmalar daha çok edebiyatta yapılmış, Balint Balassa lirik, Miklos Zrinyi epik türde şiirler yazmışlardır.

Gabor Bethlen’in saltanatı sırasında Transilvanya’da Protestan edebiyatı gelişmiş, Türklerin işgalinden sonra Macaristan’da barok üslubu yayılmıştır. Eszterhaza’daki büyük Eszterhazy sarayı bunun bir örneğidir.

Macar kültürü, uzun süre Avusturya kültürü ile birlikte olmuş, edebiyat dili ve yaşam biçimi etkilenmiş hatta milli ruh çökmeye başlamıştır. Fakat György Bessenye’nin döneminde ve II. Joseph gibi önderler sayesinde Macarlar yeniden milli değerlerine sahip çıkmışlardır.

XIX. yüzyıl, Macaristan’ın klasik edebiyat çağıdır. Sigismund Kemeny, Kalman Mikszath bu dönemin ‘ünlü yazarlarıdır. Klasik müzikte de Franz Uszt ve Ferenc Erkel Macaristan’ın dünya çanında bestecileridir.
XX. yüzyıl, Macar kültürüne yeni bir ruh ve şekil getirmiş, Bartok, Zoitan Kodaly halk müziğinde ve edebiyatta orijinal çalışmalar yapmışlardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelen komünist rejim, Macaristan Bilimler Akademisi nin çalışmalarını etkin hale getirmiştir.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı