Nedir

Mahreçler Kuramı Nedir, Mahreçler Kuramı Hakkında Bilgi

Mahreçler Kuramı ( Say Yasası) Nedir, Özellikleri, Mahreçler Kuramı Hakkında Bilgi

Mahreçler Kuramı. Liberal dönem ekonomi kuramı. Fransız iktisatçı J.B. Say tarafından formüle edilmiştir. Say Yasası olarak da adlandırılır.

Say’a göre her arz kendi talebini yaratır. Bu nedenle genel aşırı üretimden bunalımların doğması mümkün değildir. Eğer iktisadi sistemin dengesi bozulmuşsa yeniden tam kapasite kullanımını sağlayacak düzeyde denge sağlanacaktır. Mallar için talep yaratan üretimdir. Bir mal, sunulunca o andan başlayarak diğer mallar için piyasa açılmış olur. Mahreçler kuramına göre, üretim, kesinlikle ürünlerin satılabilmesi için gerekli olan satın alma gücünü de yaratır, üretime katılan girdilerin elde ettikleri gelir, malların üretim maliyetini karşılayacak bir fiyatta satılmaları imkânını verir. Mallar ve gelirler, reel ve nakdi akımlar, arz ve talep kendiliğinden ekonominin tam kapasite kullanımında dengeye gelmesini sağlar.

J.B.Say’ın bütün ekonomi açısından arzın kendi talebini yaratacağını söyleyen kuramı, paranın mübadeleleri kolaylaştıran bir araç, bir peçe olduğu, paranın bağlantısız olduğu iddiasıyla tutarlıdır. Efektif talebin sürekli olarak kendiliğinden ekonomide tam kullanımı sağlayacak düzeyde bulunacağını anlatır. Eğer her mal piyasaya, satıcılar eşit tutarda diğer malları talep ettiği için arz ediliyorsa, genel bir aşırı üretim olmayacaktır. Bazı malların aşırı üretimi söz konusu olsa da, bu diğerlerinin yetersiz miktarda üretilmiş olduğunu gösterir. Para stokunun büyüklüğü ne olursa olsun efektif talep, yeterli olacaktır.

J.B. Say kuramının hangi koşullarda geçerli olacağı kuramını dile getirmemiştir. Bu koşullar, liberal ‘ iktisatçılar Pigou ve Patinkin tarafından belirlenmiştir. Onlara göre mahreçler kuramının geçerli olabilmesi için fiyat ve nakdi ücretler tam esnek, tam rekabet koşulları ücret konusunda da yürürlükte olmalıdır. Bu halde efektif talebi, tam kullanım düzeyine yükseltecek mekanizma reel para depoları etkisidir. Diğer bir deyişle iktisadi sistem kendiliğinden tam kullanım düzeyinde dengeye gelmiyorsa, bunun nedeni maliyet unsurlarının yüksek tutuluyor olmasıdır.

Kapitalizmin liberal döneminde, “bir mal satmanın başka bir mal almak demek olduğu, bu nedenle ekonomik düzenin kendi halinde dengeye geleceği, ona müdahale edilmemesi gerektiği” görüşünü ifade eden Say Yasası birçok eleştiriye tabi tutulmuştur. Say, kapitalist üretimde alımla satım arasındaki zaman farkını ve fiyat dalgalanmalarının bir yanda gelir bakiyesi veya öteki yanda paraca karşılığı olmayan bir mal bakiyesi bıraktığını hesaba katmamakla eleştirilmiş ve kendisine şu önemli soru yöneltilmiştir. Eğer, her gelir, mutlaka bir mal alımına harcanıyorsa sermaye birikiminin kaynağı nedir?
Mahreçler kuramının önemli eleştirisini Keynes yapmıştır.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı