Bilgi Dünyası

Makine Nedir, Makinelerin Çeşitleri ve Özellikleri

Makine Nedir, Makinelerin Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Makine nedir? Enerji harcayarak iş yapan veya enerjiyi başka bir enerji biçimine dönüştüren düzenekler.
Makineler basit ve karmaşık olarak iki gruba ayrılabilirler. Basit makineler, kaldıraç, eğik düzlem, makara vb gibi, insan veya hayvanların biyolojik enerjisini daha verimli biçimde kullanmayı sağlayan araçlardır. Bu makineler, (genellikle bütün makineler) aldıkları enerjiyi artıramazlar. Yalnızca o enerjinin daha değişik bir biçimde kullanılmasını sağlarlar, örneğin bir kaldıracın uzun koluna uygulanan kas kuvveti, kolu çok miktarda hareket ettirir ve böylece belirli bir iş yapılmış, belirli bir enerji harcanmış olur. Bu sırada kaldıracın kısa kolu çok daha az hareket eder. Dolayısıyla, yapılan işin aynı olması için, iş= kuvvet x yol olduğuna göre, kısa kola uygulanan kuvvetin çok daha büyük olması gerekir. Böylece, ufak bir kuvvet uygulayarak çok daha büyük bir kuvvet elde edilebilir. Bu arada sürtünme gibi nedenlerle enerjinin bir kısmı soğurulacağı İçin, bir makineden elde edilen enerji daima makineye verilen enerjiden küçüktür.
Bir makinenin yaptığı işin; makinenin harcadığı enerjiye oranına makinenin verimi denilir. Verim, daima l’den küçüktür. Makinelerin verimler biliniyorsa, belli bir işin yapılması için gereken enerjinin maliyeti kolayca hesaplanabilir.
Karmaşık makineler, “motris makineler” (motorlar), “işlemci makineler” “üretici makineler (üreteçler), “dönüştürücü makineler” (transformatörler), “elektrik makineleri”, “ısı makineleri” gibi sınıflara ayrılabilirler.
Motorlar, çeşitli enerjileri alarak mekanik enerjiye dönüştüren araçlardır. Bunların bir kısmı doğal enerji kaynaklarından yararlanarak hareket enerjisi oluştururlar. Su düşmesinden, yakıt enerjisinden yararlanan motorlar bu sınıfa girerler. Bir kısım motorlar ise yapay enerjilerden yararlanarak mekanik enerji verirler. Elektrik motorları, hava motorları bu cins motorlardır.
İşlemci makineler, bir motor yardımıyla çalıştırılan, mekanik enerjiyi alarak bir iş yapan makinelerdir. Bu yapılan iş, bir malzemenin biçimini değiştirmeye (örneğin presler, kesme makineleri, delme makineleri vb), bir sistemin potansiyel enerjisini değiştirmeye (vinçler, asansörler vb) veya bir sistemin kinetik enerjisini değiştirmeye (vantilatörün hava kütlesinin kinetik enerjisini veya bir pompanın su kütlesinin kinetik enerjisin! değiştirmesi gibi) harcanır.
Üretici makineler, motris makinelerin tersine, mekanik enerjiyi alarak çeşitli cinsten enerji veren araçlardır, örneğin bir elektrik motoru motris bir makine iken, dinamo üretici bir makinedir.
Dönüştürücü makineler, bir cins enerjiyi gene aynı cins enerjinin başka nitelikli bir şekline dönüştürürler. Belli bir yöndeki kinetik enerjiyi başka bir yöndeki kinetik enerjiye dönüştüren (otomobillerdeki aktarım organları gibi) veya yüksek gerilimli elektrik enerjisine dönüştüren (transf ormatörlerdeki gibi) makineler bu sınıfa girerler.
Herhangi bir cins enerjiyi elektrik enerjisine veya elektrik enerjisini herhangi bir cins enerjiye dönüştüren makineler genel olarak elektrik makinesi adıyla adlandırılırlar. Bu tanıma göre, dinamolar, alternatörler, elektrik motorları, konvertisör ve transformatörler, van de Graaf jeneratörleri, elektrokimyasal piller, termoelektrik piller, akümülatörler, yakıt pilleri vb birer elektrik makinesidir.
Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren her düzeneğe de genel olarak ısı makinesi denilir. Bunlar da kendi aralarında buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar olarak iki gruba ayrılırlar.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı