Nedir

Mal Nedir, Mal Ne Demek, Sözlük Anlamı ve Tanımı

Mal Nedir, Ne Demek Sözlük Anlamı, Tanımı ve Açıklaması.

İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı biçimde karşılayan araçlar.  

Mallar hukuk ve iktisat teorisi açısından değişik biçimlerde sınıflandırılmışlardır. Klasik ekonomi, malları önce serbest ve ekonomik mallar olmak üzere ikiye ayırır. Bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bol olan ve elde edilmesi için hiçbir emek gerektirmeyen mallara serbest mallar denilir, örneğin hava, su, güneş gibi yararlı olma nitelikleriyle insan ihtiyaçlarını karşılayan doğa ürünleri serbest mallardır. Buna karşılık, doğa ürünü değil emek ürünü olan ve doğadan doğrudan doğruya sağlanamadığı için ekonomik ve toplumsal bir faaliyeti gerektiren mallar ise ekonomik mallardır. Dolayısıyla ekonomik mallar, herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar bol olmayan ve serbest malların tersine belirli bir fiyatı bulunan kıt mallardır. Ancak diğer yanda, dünyanın bir bölgesinde serbest olan bir malın, başka bir bölgesinde ekonomik bir mal olduğu durumlar da vardır, örneğin suyun, yağışlı ve su kaynaklarının geniş olduğu bir bölgede serbest bir mal olması, ama çöller bölgesinde ise ekonomik, kıt bir mal niteliğini kazanması durumunda olduğu gibi. Ekonomik mallar ayrıca, insan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı biçimde karşılama özellikleri açısından tüketim ve üretim malları kullanım sürelerinin göz önünde tutulmasıyla da dayanıklı ve dayanıksız mallar olmak üzere değişik gruplara ayrılabilirler.

Hukuki anlamda ise mal, bir kimsenin mülkiyeti altına girebilen bütün haklara denilir. Topraklar, binalar, her türlü taşınabilir eşya, intifa (yararlanma) hakları, alacaklar, sermaye, kredi, keşif ve ihtira beratlarının temsil ettiği sınai haklar ve telif hakları hep birer maldır. Mallar, burada da taşınabilir (menkul) ve taşınmaz mallar, varlıkları açısından da maddi (binalar, eşyalar, altın, elmas ve değerli kâğıtlar) ve maddi olmayan mallar (fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, sınai haklar) olarak değişik biçimlerde sınıflandırılır.

Her malın önce kendi fiziksel özellikleriyle sınırlı özgül bir kullanım değeri vardır ve bu değer çok boyutlu insan ihtiyaçlarının belirli formlarını karşılar. Ancak, ticari üretimin gelişmesi ve kapitalist ekonominin oluşma süreciyle birlikte malların değişilmek amacıyla pazar için üretilen metalar (pazar malları) durumuna gelmesiyle, malların değişim değeri de ortaya çıkmıştır. Evrensel bir eşdeğer olan para ise değişim değerinin en gelişmiş varlık tarzı veya formel belirlen imidir.Mallar, piyasaya dayalı kapitalist ekonomilerde değişime yönelik olarak üretilirken, planlamaya dayalı sosyalist ekonomilerde ise daha çok ve yaygın biçimiyle kullanım değeri olarak üretilir.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı