EdebiyatAtasözleri

Manisa Atasözleri ve Deyimleri

Manisa İlimize Ait Atasözleri ve Deyimler

 • 1. Adama, bela davul zurna ile gelmez
 • 2. Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz
 • 3. Aç tavuk fırın deler
 • 4. Adamakla mal tükenmez
 • 5. Akrabanın ettiğini akrep etmez akrebe
 • 6. Ak köpeğin pamuk pazarına, zararı dokunur
 • 7. Bana benden olur her ne olursa Başım selamet olur dilim durursa
 • 8. Besle kargayı oysun gözünü
 • 9. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar
 • 10. Bulutlar gider Aydın’a, git işine kaydına. Bulutlar gider şam’a çek eşeğini dama.
 • 11. Berenan sağdıç. (Nasılsın? sorusuna karşılık, şöyle-böyle anlamında)
 • 12. Çama çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • 13. Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane “gelecek seneye” çıkmış
 • 14. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar
 • 15. Çocuğa iş inan, arkasından kendin git
 • 16. Davul bile vurur dengi dengine
 • 17. Deli ile devletli aklına eseni yapar.
 • 18. Demir tavında döğüîür.
 • 19. Düşmanı anam da doğurur, kazanacaksan dcst kazan.
 • 20. Elinde ziftin olsun, Selanikten sel gelir.
 • 21. El eliyle yılan tut
 • 22. Ekinim var diye öğünme, ambara girmeyince Evladım var diye sevinme. el koynuna girmeyince Karım var kocam var diye güvenme, başın yastığa düşmeyince
 • 23. Erken karnını doyuran, erken evlenen aldanmaz.
 • 24. Eşek eşeği ödünç kaşır
 • 25. Ekici ol, bilici olma.
 • 26. Evlat iyi evlat oldu, neyleyim malı. Evlat iyi evlat olmadı, neyleyim malı.
 • 27. Gevezeyi ateşe atmışlar, odunum yaş diye bağırmış.
 • 28. Gömleğinin yırtığına. bakmaz, poyraza karşı karşı gider
 • 29. Güvenme dayına, ekmek al yanına
 • 30. Güneşte söylediği sözü, gölgede bozandan hayır gelmez.
 • 31. Herkese alçak durma bunu hakikat sanır, Eşeğe gem vurma, kendini at sanır.
 • 32. inek danasını kız anasını bulur.
 • 33. İnsanı dindiren yokuş, dinlendiren de dişi kuştur.
 • 34. İstenen yere git, yerini dar eyleme İstenmeyen yere gitme, kendini zar eyleme.
 • 35. İyi at yemini dişten arttırmaz, işten arttırır.
 • 36. İnsanlık olsaydı taç ile hırka, bende alırdım otuza kırka
 • 37. Karga ile konuş leşe götürsün. Bülbül ile konuş güle götürsün.
 • 38. Kaç sevaptan, girme günaha.
 • 39. Kocasından sonra kalkan kandan, hazirandan sonra ekilen dandan hayır gelmez.
 • 40. Karıyı kaynına parayı koynuna, emanet et.
 • 41. Kedi sirke içmez.
 • 42. Kızım var deme, el koynuna, girmedikçe. Oğlum var deme, muhtaç olmadıkça. Karım var deme, yoksulluk görmedikçe. Arkadaşım var eleme, borç almadıkça.
 • 43. Keçinin sevmediği ot karamı ağrıtır.
 • 44. Keçinin uyuzu, suyu. kaynağın başından içer.
 • 45. Kelin olsa başına sürer merhemi.
 • 46. Kız evlat öz evlattır. Derdini döktüğün devlettir.
 • 47. Kız baba evinde koca diye ağlar, koca evinde baba diye ağlar.
 • 48. Kız halaya oğlan dayıya, çeker.
 • 49. Kızıl etten. san b … tan büyüttüm.
 • 50. Kocan koca olursa, hanım Ayşe hanım olursun. Kocan koca olmassa, deli Ayşe olursun.
 • 51. Kız çocuğu kendini sevdirir, oğlanı sevebiimeli.
 • 52. Kışın şemşiyesiz, yazın ekmeksiz yola, çıkma.
 • 53. Kişi hacı olmaz gitmekle Mekke’ye. Eşekten derviş olmaz, taş çeksede tekkeye.
 • 54. Köpeğin iyisi leş başında. . insanın iyisi iş başında belli olur
 • 55. Kör ölür, badem gözlü olur. Kel ölür, sırma saçlı olur.
 • 56. Kısmeti kesilen köpek kurban bayramında, uyuyakalır..
 • 57. Kuyruğu dik tutmak.
 • 58. Küçük eşek her zaman sıpadır.
 • 59. Mart içeri girince koca öküzün kanıma dert girer.
 • 60. Marsık yiyip ateş püskürmek.
 • 61. Öküzün önünde, katırın ardında. edepsizin yanında durmağa gelmez.
 • 62. ölü evinde ağlanır, düğün evinde oynanır.
 • 63. Parasız koyma hırsız olur. Çok söyleme aı..:;ız olur.
 • 64. Parlak bıçak (zenginlik)
 • 65. Paşa döküntüsü gibi geriden gelmek.
 • (Katın sayılmamak.) 08. Sıpan eşekle. çocuklu kadınla yola çıkma. 07. Sofrada elini, mecliste dilini sakla.
 • 68. Soysuzla yola çıkma, boysuzla cenaze götürme, yük hep sam:. düşer.
 • 69. Tat ağzım, gör boğazım.
 • 70. Taş taşı, söz taşıma.
 • 71. Tarlanın taşlısı, kızların saçlısı, erkeğin yaşlısı vefalı olur
 • 72. Tavuk su içer Allah’a bakar.
 • 73. Ulu sözü tutmayan ulur.
 • 74. Yalan yalazdır ne umulur.? Yalancı topaldan keiay tutulur.
 • 75. Yavanlık olmasa yarenlik olmaz. Fakat fazla yavanlık yârenlik komaz.
 • 73. Yalnız olunca cennetin bile zevki yoktur.
 • 77. Yalan yatsıya kadar sürer. Yanlış hesap bağdattan döner.
 • 78. Yakayı ele, ırzını dile, kazancı yele verme.
 • 79. Yanan yananı, seven seveni, bilen bileni tutar.
 • 80. Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli.
 • 81. Yaz gelince geçmeyen hastalık olmaz, ama züğürdün derisi ne çeker.
 • 82. Yazın başı kaynamayanın, kışın aşı kaynamaz.
 • 83. Yılanı görürsen kafasını ez. Fitne de yılandır, sözünü kes.
 • 84. Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.
 • 85. Yılan yiyen, yılan yiyen gibi hellim bulamaz.
 • 86. Yol yürümekle, borç ödemekle tükenir.
 • 87. Yürüyen yol alır, yürümeyen yolda kalır.
 • 88. Yuvayı yapan dişi kuştur.
 • 89. Zahirenin ambarı, sabahın ucundadır.