Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Mehmet Akif Ersoy’un Seçilmiş Bazı Özlü Sözleri

* İnsan bir gayeye vasıl olmak için mesaisini bir mevzua hasretmeli, dağıtmamalı.

* İyilerin tembelliği, kötülerin faaliyetidir. İngilizler ‘in dünyaya hâkim olmalarının sebebi, fenalar fenalık yapınca iyiler derhal önüne geçerler, bir kenara çekilip yan gelmezler.

* Ah biz Şarklılara vazife hissini ihsas edecek bir aşı keşf olunsa!… Nereye gittimse, insanlarında vazife duygusunu göremedim. Bu şu ‘urun uyandığı gün. Şark yakasını kurtarmış demektir.

* İyilik mefhumu bizde menfidir, müspet değildir. Meselâ bir adam iyidir dediğimiz zaman, şunu yapmaz, bunu yapmaz, kimseye bir fenalıkta bulunmaz manasını kastederiz. Yoksa şunu yapar, bunu yapar, şöyle iyiliklerde bulunur manasını düşünmeyiz.

* İnsan iki şey bilmelidir. Biri haddini, diğeri de hesabını. Ben haddimi bilirim, ama hesabımı bilmem.

* Hayatta tahammülü olmayan yük, hamûle-i mihnettir. Yüklenmek mecburiyeti olunca, hiç olmazsa mihnetine kıymet vermeyen adam intihap etmeli.

“İhtiyaç, insanın kendi eliyle üzerine örttüğü bir ağdır.

Hiç olmazsa ağın gözlerini büyük tutmalı, kurtulamazsa, bari elleri, ayakları, başı dışlarda kalsın.

* Dindar olmasaydım, gençliğimde ahlâksız olabilirdim. Faziletin içtimaî bir mefhum hâline girmediği genç yaşta insanı din tutar.