Biyografi

Mehmet Emin Yurdakul Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Mehmet Emin Yurdakul Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Mehmet Emin Yurdakul Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet
Mehmet Emin Yurdakul, derin ve ilhamları zengin olan bir şair değildir. Manzumelerinde his ve hayal’den, fikir ve düşünceden fazla, engin bir yurtseverlik, milliyet severlik ve insan severlik göze çarpar. Dolayısıyla onu meşhur eden, milli şair olarak tanıtan itici güç, sanatından değil, daha ilk gençliğinden itibaren tuttuğu ve ömrü boyunca şaşmadığı bu üç ilkesinden kaynaklanır. Ayrıca Türk edebiyatında şiir dilini bütünüyle sadeleştirmek, yabancı kelime ve tamlamaları mümkün olduğu kadar edebiyat dilimizden ayıklamak gibi değerli çabaları da vardır.
Çağdaşı bulunduğu Servetifünuncular ne kadar külfetli ve ağır bir üslup kullanmışlar sa. Mehmet Emin de onların tam aksi bir yol izlemiştir. Bunun yanında aruz veznine hiç iltifat etmemek, İslamlıktan önceden beri Türklerin ulusal vezni olan heceyi kesinlikle onun yerine kullanmak gibi yine saygıya pek layık bir tutum ve davranış içinde kalmıştır. Mehmet Emin Yurdakul’da aşk ve aşk ıstırabı yoktur. Onun bütün derdi davası memleket meseleleri, memleket insanları, Türklük ideolojisidir. Eserleri hemen bütünüyle didaktik ve epik bir karakter taşır. Genel dozu az olan lirizmi, toplumun ve toplum içindeki bahtsızların elemlerine yöneliktir.
Aydınlar dili ile halk yığınlarının dili arasında tam yerini bulamayan anlatım tarzı ve hece vezninde yeterli bir ritm ve ahenk sağlayamayışı, sanatkârlığındaki yetersizlik olarak gösterilmektedir Duygu ve düşüncelerindeki samimiyet, eğildiği konulardaki ısrar ve direniş ise unutulmayacak meziyetleri arasında yer almış bulunmaktadır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı