Biyografi

Mevlana Hakkında Bilgi

Mevlana ve Hayatı Hakkında Bilgi

Mevlana; Horasan’ın Belh ilinde doğdu. Babası, Sultânü’l Ulemâ (Bilginler Sultanı) Bahaeddin Veled’dir. İlköğrenimini babasından aldı. Babası yaklaşan Moğol tehlikesi üzerine ailesini ve müritlerini toplayarak Hicaz-Şam yoluyla Anadolu’ya geçip, Konya’ya yerleşti. Mevlânâ, Seyyit Burhanettin’den tasavvuf eğitimi aldı. Bilgisini artırmak için Halep ve Şam’a gitti. Dönüşünde medreselerde ders, camilerde vaaz verdi, çevresine toplananları aydınlatmayı amaçladı. Konya’da öldü.

Mevlânâ Celâlettin-i Rûmî, Farsça-Türkçe karışık birkaç şiiri dışında bütün şiirlerini Farsça yazdı. Doğu-İslâm kültürünün en büyük düşünür ve şairlerindendir. Irk, din ayrımı gözetmeden bütün insanlığa seslenen; birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütleyen düşünceleriyle yalnız Türk şiirini değil, doğu şiirini de besledi.

Her yıl Konya’da, ölüm yıl dönümü olan 17 Aralığa rastlayan hafta, sema gösterilerinin de yer aldığı anma törenleri düzenlenmektedir.

Mevlana Eserleri Kitapları

Mesnevi: Ayetler, hadisler, “Senaî”, “Attar” gibi şairlerin şiirlerinden alıntılar, öyküler, öğütler yoluyla tasavvufu anlatan bir eserdir.

Divan-ı Kebir.

Fihi Mâ Fih: Muineddin-i Pervane’nin konağında, toplu söyleşilerdeki sözlerinden oluşur. Kendi yaşamına, dönemine ilişkin bilgileri de kapsar.

Mecâlis-i Seb’a: Camilerdeki vaazlarından oluşmuştur. Arapça bir hutbeden sonra açıklayıcı öykülere geçilir. Yedi bölümdür.

Mektûbât: Dönemin ileri gelenlerine yazılmış mektupları kapsar.

Rubaîler.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı