Biyografi

Muallim Naci Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Muallim Naci kimdir. Muallim Naci kısaca hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgi.

Muallim Naci (1850 -1893)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Sekiz yaşlarında babasını kaybedince, annesiyle Varna’ya dayısının yanına gitti, orada okudu. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Varna Ortaokulunda müdür yardımcısı oldu. Anadolu ve Rumeli’de birçok küçük memurluklarda bulunduktan sonra, İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebî bölümünü idare etti. Saadet ve Vakit gazetelerinde yazdı. Mekteb-i Hukukla Mekteb-i Sultanî edebiyat öğretmenliklerinde bulundu. Recaizâde Mahmut Ekrem’le yaptığı şiddetli edebiyat tartışması Saray’ın emriyle durduruldu. Henüz kırk üç yaşındayken bir kalp krizi sonucu İstanbul’da öldü.

Muallim Naci Edebi Kişiliği

Muallim Naci, şiirimizi neoklâsizme götürmek amacındadır. Klâsik şiirleri kadar, yeni anlayıştaki şiirleri de vardır. Edebiyatımızın aşırı değişme dönemi içinde; tutumu iyi anlaşılamamış, yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. Bununla beraber, klâsik edebiyata batılı bir görüşle, ilk bilinçli dönüşü o yapar. İlk şiirlerinde Nedim’in edası, Nabî’ nin hikmetli tarzı kaynaşır. Yeni bir söyleyiş kazanan sonraki şiirlerinde ise, çağdaşları Abdülhak Hamit’le Recaizade Ekrem gibi, şiirin konusunu genişletmeye çalışır, doğa betimlerine önem verir; aruzu kusursuz olarak Türkçeye uygular. Çocukluk anılarını anlatırken, dilimizin nesir alanındaki, en güzel örneklerinden birini verir. En sade, en düzgün Tanzimat nesri onundur. Bu nesir, süsten, mecazdan arınmış olmasına karşın, son derece hareketsiz ve heyecansızdır.

Muallim Naci, şiirden sonra edebî eleştiri türünde yazıları ile tanınmıştır. Eleştiride konunun estetik ve sanat yönünden çok, dil ve üslûp özellikleri ile ilgilenmiştir.

Muallim Naci, şiir, eleştiri, anı, tarih, sözlük, edebiyat bilgileri, tiyatro türlerinde eserler vermiş, çeviriler yapmıştır.

Muallim Naci Eserleri Kitapları

Şiir: Terkib-i Bend-i Muallim Naci, Ateşpâre, Şerâre, Fürûzan, Sümbüle, Mir’ât’ı Bedâyi, Yâdi-gâr-ı Naci.

Edebî eleştiri: Yazmış Bulundum, Muallim, Dem-deme, Müdafaa-name.

Mektup: Şöyle Böyle, İntikad, Muhâberât ve Muhâverât.

Oyun: Zâtü’n-Nitakayn, Heder, Musa bin Ebi’l-Gazan yahut Hamiyyet.

Dil ve edebiyat çalışmaları: Lûgat-i Naci, Isti-halat-ı Edebiyye, Osmanlı Şairleri, Esâmî.

Çeviri: Hurde-Furuş, Muammâ-yı İlâhî, Sâib’de Söz, Sânihatül’I Arab, Emsâl-i Ali, Hikemü’r Rüfâî, Hülâsatü’l İhlâs, Mütercem, Ubaydiya, İnşâ ve İn-şâd.

Anı: Ömer’in Çocukluğu, Medrese Hatıraları. Okul kitabı: Ta’lim-i Kırâ’at, Mekteb-i Edeb, Vezâ’if-i Ebeveyn.

 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı