Biyografi

Mütercim Asım Kimdir Hayatı ve Eserleri

Mütercim Asım kimdir. Mütercim Asım hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgi.

Mütercim Asım (1755 – 1819)

Gazi Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Âsım’dır. Gazi Antep’in tanınmış bilginlerinden ders aldı. Mahkeme ve divan kâtiplikleri yaptı. Vali Mehmet Nuri Paşanın ölüm cezasına çarptırılması ve bu arada çıkan karışıklıklar sırasında kendisine de zarar geleceğini anladığından Kilis’e kaçtı. 1789’da İstanbul’a gitti.
1791’de çevirmeye başladığı Burhânı Kaatı’yı 1797’de III. Selim’e sundu, karşılığında kendisine bir ev, müderrislik rütbesi verildi. 1807’de vak’anüvisliğe atandı. Kâamus çevirisini tamamlayıp II. Mahmut’a sunduktan sonra (1810) Süleymaniye Müderrisliğine yükseltilerek, Selanik kadılığı verildi. İstanbul’da öldü.

Mütercim Âsim, bilgin, tarihçi, şair ama hepsinden önce dilcidir. Ona ün kazandıran kitaplar da iki sözlük çevirisidir. Mütercim (Çevirmen) adıyla anılmasının nedeni de budur. Âsim, çevirilerinde başka kitaplardan yararlanarak eklemeler yapmış, kimi yanlışları eleştirmiş, Arapça ve Farsça sözcüklere Türkçe karşılıklar göstermiştir. Gerek tarihinde gerekse öteki eserlerinde sanatlı bir anlatım, ağdalı bir dil kullanmasına karşın sözlük çevirileri oldukça yalındır.

Mütercim Asım Eserleri Kitapları

Tibyân-ı Nâfî’ der-terceme-i Burhân-ı Kaatı:

Hüseyin-i Tebrîzî’nin Burhân-ı Kaatı adlı Farsça sözlüğünün çevirisidir.

El-Okyânûsül’l-basît fîtercemeti’l Kaamûsi’l-Muhît: Mecdüddîn-i Fîrûzâbâdî’nin Kaamûs adlı Arapça sözlüğünün çevirisidir.

Tarih: iki cilttir. İlk cilt III. Selim dönemi sonuna kadar, ikinci cilt II. Mahmut dönemi başlarına kadar gelir.

Terceme-i Siyer-i Halebî: Halepli ibrahim Efendinin Siyer’inin Arapçadan çevirisidir.

Tuhfe-i Âsim: Çocuklara Arapça öğretmek amacıyla hazırlanmış manzum sözlüktür.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı