Biyografi

Nabi Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Nabi Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Nabi Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet bilgi
Zaman zaman aşk ve tabiat güzelliklerine yönelik manzumeler de kaleme almış olmakla birlikte Nabi genel olarak divan edebiyatının en ağırbaşlı ve en didaktik şairleri arasında yer alır. Arka arkaya tahta çıkan altı padişahın dönemlerini idrak etmiş, bunların hemen hepsinden itibar görmüştür. On yedinci yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğunun yazık ki gerileme, hatta çökme çağlarının başlangıcı idi.
Aydın bir kimse olarak çeşitli eserlerinde bu çökmenin ve gerilemenin izleri ve bunun dertlenmeleri de göze çarpar. Eskilerin «hikmet» dedikleri fikir ve düşünce ile yüklü şiirleri, genellikle öteki divan şairlerininkinden daha sade ve daha akıcı olduğu için, geniş yığınlar tarafından da benimsenmiş bir sanat ve fikir adamı olarak bilinir. Ne var ki, Baki veya Nedim gibi kıvrak ve coşkun olmayan eserleri, bazı edebiyatçılar tarafından «kuru ve yavan» olarak da nitelendirilmiştir. Nâbi’nin kaside ve gazelleri yanında mesnevileri de vardır. Bunlardan bir kısmı Divan edebiyatının ortak aşk romanları karakterinde, bir kısmı ise bütünüyle ahlak dersleri ve öğütler atmosferindedir. Şairin ayrıca mensur eserleri de bulunmaktadır. Bir kısmı basılmış olan kitaplarından en önemlileri şunlardır: Divan: (şiirleri); Hayriye-i Nâbi, Hayrâ-bâd: (mesneviler); Sur-nâme: (Padişah düğünlerinin tasviri); Münşeat: (nesir örnekleri); Tuhfetü’l-Haremeyn: (nesir halinde kaleme alınmış Hicaz yolculuğu ve bu yolculukta gördüklerinin anlatılması, bir tür gezi notları).

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı