Halk BilimiNasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Hikayelerinin Özellikleri

Nasreddin Hoca Hikayelerinin Özellikleri Nelerdir. Nasreddin Hoca Hikayelerinde geçen olaylar neyi anlatır, genel özellikleri nelerdir. Hikayelerin tahlili.

Nasreddin Hoca Hikayelerinin Çözümlenmesi, Hangi Fıkralar Nasrettin Hoca’nındır. Bir Fıkranın Nasrettin Hoca’ya ait olup olmadığını Nasıl Anlarız

GERÇEK NASREDDİN HOCA HİKAYELERİNİ AYIRMAKTA YARARLI KİMİ ÖLÇÜLER

1) Bir hikâyede sarhoşluk ya da içki varsa, o hikâye Nasrettin Hoca’nın değildir, çünkü Nasrettin Hoca, içkiyi günah sayan sünni Müslüman Türklerin gülmece tipidir.
2) Bir hikayede ahmaklık, budalalık varsa ve o bir sıkıntıdan kurtulmak için aptallık taslamak, zekayı gizlemek değilse, bu hikâye Hoca’nın değildir.
3) Hocayı mal mülk, köle ve cariye sahibi gösteren hikâyeler de Nasrettin hikâyesi değildir. Çünkü Nasrettin Hoca hikâyelerinin özelliği, ömür boyu süren bir yoksulluğu yansıtmalarıdır.
4) Bir hikayede çapkınlık, iffetsizlik, kadın ihaneti varsa, bu hikaye Nasrettin Hoca’nın değildir. Hoca’nın evlendikten üç ay sonra karısının doğurduğunu, Hoca’nın da bu çocuğa, dokuz aylık yolu üç ayda bitirdiği için, cüz kesesi aldığını anlatan hikaye, eski Arap kaynaklarında görülmüştür. (Cüz kesesi : İlkokul çocuklarının Kur’an cüzlerini koyduğu torba.)
5) Bir hikayede Hoca hasis gösteriliyorsa, o hikâye de gerçek Nasrettin hikâyesi olamaz, çünkü gerçek Nasrettin hikâyeleri hasisliği yerer : Av için tazı isteyen bir hasise, Hoca’nın semiz bir çoban köpeği götürüp : — İriliğine bakma, bu hayvan senin kapında, on güne kadar tazı haline gelir! dediğini anlatan hikâye gibi.
6) Bir hikâyede Hoca, maddi kuvvetle güçlü bir insan, çevik bir delikanlı canlılığında gösteriliyorsa, bu hikâye Hoca’nın olamaz, çünkü bizim Nasrettin Hocamız, güçlüklerini kol kuvveti ile değil, Dede Korkut gibi, aklı ile çözer
7) Bir hikâyede dalkavukluk, iki yüzlülük, çıkarcılık varsa, Hoca bir paşa ya da büyük adamın emrinde gösteriliyorsa, bu hikâye Hoca’nın değildir. Bunlar, kimi İncili Çavuş hikâyeleri gibi, yabancı kaynaklardan geçerek Hoca’ya yakıştırılmış hikâyeler olabilir.
8) Bir hikâyede Hoca dik başlı, dilediğini zorla yaptırabilen bir kişilikte gösteriliyorsa, bu hikâye de Hoca’ nın değildir. Çünkü Nasrettin Hoca, güçsüz, fukara, yoksul insanın simgesidir.
9) Bir hikâyede tasavvuf, ezel ,ebed sorunları anla-tılıyorsa bu hikâye Hoca’nın olamaz, çünkü gerçek Nasrettin hikâyeleri, tasavvufla ilgisiz, hatta çoğunlukla tasavvuf taslayanların karşısındadır. Böyle tasavvuf taslayan bir dervişin Hoca’ya : — Benim eşeğimin ön ayaklan maşrıkta, (gün doğusunda) art ayakları magrupta (gün batısında)dır! .. demesine karşılık Hoca’nın: — Bre dalı! de bakalım, bu eşek nereye gidecek? sorusunu yöneltmesi, onun kişiliğindeki bu özelliği belirtmektedir.
10) Son olarak, bir hikâye uzunsa, anlatılması dakikalar, okunması sahifelerce sürüyorsa, bu hikâye de gerçek Nasrettin hikâyesi değildir. Çünkü Nasrettin Hoca hikâyesinin özelliği, özdeyiş gibi kısa oluşu, diyeceğini, tek çizgide karikatür çıkaran sanatçı gibi, tek cümle, hattâ tek kelimeyle söyleyişidir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı