Nasrettin Hoca’nın Çalıştığı İşler Nelerdir?

Nasrettin Hocanın Yaptığı İşler Nelerdir, Nasrettin Hoca Hangi İşlerde Çalışmıştır. 

Nasrettin Hoca’nın asıl işi köy hocalığıdır. Ama fıkralara bakacak olursak rahmetli bir hayli kalıba girip çıkmış, çeşitli işler tutmuştur. Bunları şöylece sıralayabiliriz:

  • Kadılık 
  • Gölge kadılığı 
  • Mahkemelerde bir çeşit bilirkişilik 
  • Köy hocalığı 
  • Terzi çıraklığı (çocukluğunda) 
  • Çiftçilik
  • Bakkallık 
  • Zeytin satıcılığı 
  • İplik satıcılığı 
  • Yumurta satıcılığı

Kaynak: Erdoğan Tokmakçıoğlu, Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca 1991)