Genel KültürDeyim HikayeleriEdebiyat

Öküz Öldü Ortaklık Bitti Anlamı Hikayesi

Öküz Öldü Ortaklık Bitti Deyimi Anlamı

Öküz Öldü Ortaklık Bitti deyimi, bir arada olmayı gerektirecek sebeplerin ortadan kalktığını anlatmak için kullanılır.

Öküz Öldü Ortaklık Bitti Deyiminin Hikayesi

Fakir bir köylünün çift sürdüğü öküzlerden birisi ölmüş. Mecburen toprak ağasına gitmiş, boyun bükmüş, yalvarmış.

Ağa binbir rica ve minnet ile zavallıya bir öküz almış, ama çok ağır şartlar koşmuş:

“Öküzün parası ödeninceye kadar hayvan ortak malımız sayılacak. Senede elli dönüm tarlamı süreceksin. Ağılıma, koyunlarıma, ahırlarıma, hayvanlarıma bakacaksın. Ekim, dikim, çapa ve ljarman işlerime yardım edeceksin,” demiş.
Zavallı fukara, ağaya her gittiğinde, hediye olarak süt, peynir, yağ götürür ve öküzün parası için sık boğaz etmesin diye kul köle olurmuş.

İnsafsız Ağa, bu fakir köylüyü her görüşünde: “Benim öküz ortağım” diye alay edermiş. Aradan iki üç sene geçmiş, öküz parasının yarıdan çoğu ödenmiş ama, bu kadar yorucu işlere dayanamayan zavallı öküz de ölmüş.
Ağa yine eskisi gibi köylüye iş buyurmaya, emir vermeye ve angaryalarını yaptırmaya devam etmek istemiş. Fakat sabrı iyice tükenen köylü:

“Ağam, gayri bu iş burada biter” demiş “öküz öldü, ortaklık bitti.”