Ordu’nun Kültürel Özellikleri Nelerdir?

Ordu’nun Kültürel Özellikleri Nelerdir? Ordu İlinin kültürel özellikleri, halk oyunları, halk müziği, giyim ve kuşamı, yöresel sözleri.

Yörede hem kıyı bölgesi hem de dağ bölgesine özgü müzik bir arada görülür Ezgileri öbür yörelerden ayrı özelliktedir. Yörenin en ünlü türküleri Al Tavadan Belleri, İki Durnam Gelmiş İmeciler Geliyor, Kırmızılım . Ne Uzundur Şu Fatsa’mn Yolları. Sabah Güneşi Doğmuş, Oy Gemici Gemici, Hekimoğlu Derler. Ünye’den Çıktım Başım Selamet. Perşembe’nin Düzleri. Ordu’nun Dereleri. Yeni Çiftlik Derler. Dik Horon. Mendil Oyunu’dur.

Bölgede tezeneli sazlardan divan sazı. bağlama, tambura, cura yaygın olarak kullanılır. Halk oyunlarında çevre illerle benzerlikler görülür. Ordu horon (horal) ve karşılama bölgesindedir. Dağlık bölgelerde halay oynanmaktadır. En ünlü Oyunlar dik horon, düz hava. karşılama, kol oyunu, laz horonu, mendil horonu vb.

Giyimi: Ordu geleneksel kadın giyimi tepelik denen başlık, tülbent ak patiskadan fanila, uçkurlu don, patiskadan yakası dantelli, ve nakışlı yelek, ayak bileğine dek uzanan entari, şal kuşa ve çopur denilen keçi kılından yapılma çoraplardan oluşur.

Geleneksel erkek giyimi ise “aba-zıpka” denen pantolon, setre pantolon, yelek çakşır, ipekten direm kuşak çorap ve çarık cedik denen ayakkabıdan oluşur.

Ordu İle İlgili Sözler

  • Avrat gibi düşman olmaz, güler bildirmez;
  • Köpek gibi dost olmaz, ulur bildirmez.
  • Süzme yoğurdun ezmesi, dünürlükte yalan düzmesi sevaptır.
  • Erik dalına basma, her söze kulak asma.
  • Gemisini kurtaran sandalını aramaz.
  • Hancının hanı yanmış yolcunun umurunda mı?
  • Sözü saklama, sonra el çıkarır.
  • Tay babasını geçer.
  • Pazarsız dükkân açılmaz.
  • Rüzgârın ardı yağış, sakanın ardı döğüş.