Nedir

Osmanlı Arşivleri Nelerdir? Arşivcilik Tarihi

Osmanlı Arşivleri Nelerdir, Osmanlı Arşivcilik Tarihi Hakkında Bilgi
Osmanlı imparatorluğunun ilk devirlerinden beri devlet belgeleri torba ve sandıklarda saklanırdı. Dağınık yerlerde ve yığın halinde saklanan bu belgeler, zamanla faydalanılamaz hale geldi.
Mustafa Reşit Paşa, bugün 1 numaralı arşiv deposu olarak kullanılan binayı yaptırdı ve belgelerin tasnif edilerek konulmasını sağladı. Hazine-i Evrak adı verilen bu daire, sonraları Sadaret kalemine bağı bir müdürlük haline geldi ve Cumhuriyetin ilanına kadar böylece devam etti. Cumhuriyetin ilanından sonra çeşitli adlar altında eski durumunu korudu. 1943’te 4443 sayılı kanunla Başbakanlık Arşiv Genel müdürlüğü adını aldı.
Osmanlı imparatorluğunun ve sonraları birer devlet haline gelmiş eyaletlerinin de arşivi olan bu kuruluş, bugün İstanbul Defterdarlığı karşısındaki bir merkez bina ile sekiz depodan ibarettir. Arşivlerimiz, Divan-ı Hümayun ve Sadaret merkez daireleri belgelen’ ile, kaldırılmış olan Dahiliye, Maliye, Evkaf, Ticaret ve Nafia, Hazine-i Hassa nezaretleri ve Şurayı Devlet belgelerini içine alır. Bunların bir kısmı tasnif edilmiş, bir kısmı da edilmektedir.
Arşiv müdürlüğünde fotokopi, mikrofilim cilt ve belge onarımı atölyesi vardır. önemli belgeler mikrofilme alınmaktadır. Arşivde inceleme yapmak isteyenler, Başbakanlıktan izin alırlar. Araştırıcılar çeşitli dil ve konulardaki 3 000 ciltlik kitaplıktan yararlanabilirler. İstanbul’da bulunan önemli arşivler şunlardır; Başbakanlık arşivi, Topkapı Sarayı arşivi, İstanbul Belediyesi arşivi, İstanbul müftülüğündeki Şer’iye mahkemeleri arşivi, Beşiktaş’ta Deniz Müzesi arşivi, Tapu ve Kadastro Dairesindeki eski’ evrak ve defterler, Muallim Cevdet’in Belediye kitaplığındaki arşiv malzemesi.
Ankara’da bulunan belli başlı arşivler de: Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi, Millî Eğitim Bakanlığı arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi arşivi, İçişleri Bakanlığı arşivi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arşivi. 
Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 134
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı