Nedir

Osmanlı Devlet Geleneği İçerisinde Bayramlaşma

Padişahların bayram namazlarını kılmak için camiye gitmeleri vesilesiyle yapılan tören. Bayramlarda padişahlar Babüs-saade önüne kurulan tahtlarına otururlar ve bayram tebriklerini, önceden hazırlanan program ve sıraya göre kabul ederlerdi. Her memurun tebrik töreninde (muayedede) davranışı değişik olurdu. önce padişahın hocası el öperdi. Sonra sırayla Kırım hanzadeleri el etek öperler ve onların arkasından nakibüleşraf, şehzade hocaları, üzengi ağaları. kapıcıbaşılar, şeyhülislâm, kazaskerler, ulema sınıfı mensupları, kapıkulu süvari bölükleri ağaları, yeniçeri ağası ve Yeniçeri ocağının ileri gelenleri, sarayın diğer mensupları ve teşrifata dahil olan başka kimseler el, etek veya tahtın saçağını öperek padişahın bayramını tebrik ederlerdi. Fakat şeyhülislam diğerleri gibi el, etek veya taht saçağını öpmez, sadece eğilirdi. Bu sırada mehter takımı devamlı olarak çalar ve toplar atılırdı.
Teşrifatçı esik öperek törenin bittiğini haber verir ve sonra padişah, hazırlanan alayla bayram namazına giderdi. Bayram namazından sonra, ikinci derecedeki Enderun mensupları etek öperlerdi. Sadrazam ve diğer vezirler ise, daha önceden arz-odasında padişahla bayramlaşmış olurlardı. Bu arada saray hizmetlilerine bahşişler de verilirdi.
Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 45

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı