GeleneklerHalkbilimi

Osmanlı Devlet Geleneği Olarak Bayramlaşma

Padişahların bayram namazlarını kılmak için camiye gitmeleri vesilesiyle yapılan tören. Bayramlarda padişahlar Babüs-saade önüne kurulan tahtlarına otururlar ve bayram tebriklerini, önceden hazırlanan program ve sıraya göre kabul ederlerdi. Her memurun tebrik töreninde (muayedede) davranışı değişik olurdu. önce padişahın hocası el öperdi. Sonra sırayla Kırım hanzadeleri el etek öperler ve onların arkasından nakibüleşraf, şehzade hocaları, üzengi ağaları. kapıcıbaşılar, şeyhülislâm, kazaskerler, ulema sınıfı mensupları, kapıkulu süvari bölükleri ağaları, yeniçeri ağası ve Yeniçeri ocağının ileri gelenleri, sarayın diğer mensupları ve teşrifata dahil olan başka kimseler el, etek veya tahtın saçağını öperek padişahın bayramını tebrik ederlerdi. Fakat şeyhülislam diğerleri gibi el, etek veya taht saçağını öpmez, sadece eğilirdi. Bu sırada mehter takımı devamlı olarak çalar ve toplar atılırdı.

Teşrifatçı esik öperek törenin bittiğini haber verir ve sonra padişah, hazırlanan alayla bayram namazına giderdi. Bayram namazından sonra, ikinci derecedeki Enderun mensupları etek öperlerdi. Sadrazam ve diğer vezirler ise, daha önceden arz-odasında padişahla bayramlaşmış olurlardı. Bu arada saray hizmetlilerine bahşişler de verilirdi

Meydan Larousse / Cilt 3 Sayfa 45

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir