Ne Demek

Pandomim Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Pandomim ne demek, nasıl yapılır, tarihçesi, hakkında kısaca bilgi.
Duygu ve düşünceleri müzik veya çeşitli gereçler eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde, el, kol ve yüz hareketleriyle sergilemeyi amaçlayan sözsüz bir  çeşit oyun.
Dilimizde pandomima, pantomima ve pantomim diye geçerse de doğru ve yaygın olanı pandomimdir. Batı’da, Yunancada örneksemek anlamında olan mimesthai sözcüğünün, tüm, bütün anlamına gelen pan, ön ekini almasıyla oluşmuş, buradan Latinceye ve oradan İtalyancaya ve Fransızcaya geçmiştir.
Kişinin düşüncelerini, gülünç duruma düşerek jest ve mimiklerle anlatması anlamını da içeren bu sözcük pandomima kopmak biçiminde deyim olarak kullanılınca, izleyenlerce eğlenceli olacak bir olayın, durumun ve kavganın başlaması anlamını verir.
Pandomim, Romalıların çok tutup beğendikleri mimden doğmuştur. Kısa bir oyun olan mime karşın pandomim, bazen gülünç, bazen de korkunç olayları sergilemiştir. Oyunun sözleri müzik eşliğinde koro tarafından söylenirken, oyuncular konuyu sözsüz olarak el, yüz, beden hareketiyle anlatırlardı. Bu tür hareketlerin ağırlıklı olduğu bu yeni oyun türünün öncüleri Bathyllos ve Pylades sayılabilir. Oyun Roma İmparatorluğu Döneminde beğeniyle izlenme alanı bulmuştur.
Roma İmparatorluğunun topraklarından bir kesiminde oluşan İtalya’da;tiyatro sanatçıları alışılmış oyunların yerine; duygu, düşünce ve olayın sözsüz, birtakım el, yüz ve beden hareketleriyle verildiği oyunları sergilemeye önem vermişlerdir. Sergilenen oyunların çoğu konusunu mitolojiden alan balelerdi.
Değişik biçimlerde yorumlanan, değişik ülkelerde, değişik zamanlarda ilgiyle izlenen pandomimler, özde kişisel yaratıcılığa dayandırılmıştır. Bu nedenle pandomim oyuncuları konularını anlatımda tamamen özgür olmuşlar, kendilerine özgü yeni anlatım yöntemleri geliştirmişlerdir. Babadan oğula geçen teknik gizlere kişisel yeteneklerini iyi bir biçimde katıp kullananlar usta pandomimci sayılmışlardır.
Uzun süre ilgi alanını kaybeden bu oyun XIX. yüzyılda yeniden canlılık kazanır. Düzenli hareketler ile belirli kuralların egemen olduğu çağdaş pandomimin kökeni Fransa’dadır. Yüzyılın sonlarına doğru François Delsarte adlı bir dans ve şarkı öğretmeninin çalışması, klasik balenin kesin kalıplarından ayrı, özgün dansın tüm çeşitlerinin doğmasına neden olmuştur.
1930’lu yıllarda Edienne Decraux, pandomimin kuramsal ve deneysel ilkelerini belirleyerek onu bağımsız bir oyun biçimine getirmeyi başarmıştır. Burada dış gerçek, gerçekçi düzende değil, soyutlama içinde yansıtılır. Bu konuda daha sonra oluşturulan yöntemler arasında Jean Daste’nin oyun düzeni ilginçtir. Burada yaratıcılığa öncelik tanınmıştır. Bu tür çalışmalar bu sanat türünün gelişmesine ve değerinin artmasına yol açmıştır.
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı