Pusulayı Şaşırmak Deyiminin Anlamı Hikayesi

Pusulayı Şaşırmak Deyimi Anlamı

Pusulayı Şaşırmak, zor bir durum karşısında ne yapacağını şaşırmak mânâsında kullanılır.

Pusulayı Şaşırmak Deyimi Hikayesi

Eski valilerden birisi afyon tiryakisiymiş. Afyon yutmadıkça kendini toparlayamaz ve hiç bir işe bakamazmış. Bu yüzden yuvarlak afyon kutusuna ‘pusula’ dermiş.

Bir gün adamın birisi kendisine bir dilekçe vermek üzere hükümet konağına gelmiş ve Vali’yi selâmlarken cebinden afyon kutusunu düşürmüş. Meğer dilekçe sahibi de afyonkeş bir adammış. Kabahati meydana çıktığı için Vali’den korkup titremeye başlamış.

Vali ise, adamın halini anladığından, kâtibine: “Adamcağız pusulayı şaşırdı. Derdini öğren, kutusunu topla” diye emir vermiş. Zevkdaşı olan adamın isteğini yerine getirmiş ve afyonunu iade etmiş