Biyografi

Ragıp Paşa Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Ragıp Paşa Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Ragıp Paşa Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet bilgi
Güçlü bir devlet adamı olduğu kadar, zamanının ilim ve fikir adamlarından da olan, siyasi ve tarihi konularda değerli eserler kaleme alan Ragıp Paşa, on sekizinci yüzyılın tanınmış şairleri arasında yer almaktadır. Şiirlerinde ince duygular, aşk ve lirizm ikinci üçüncü plandadır. Nabi tarzmda, fakat onunkinden daha açık ve halka yönelik didaktik şiirleri vardır. Bazı edebiyat tarihçilerimiz kendisini «Nâbi’yi Ziya Paşa’ya bağlayan bir kimse» olarak nitelerler. Gerçekten de on yedinci yüzyıldaki Nâbi ile on dokuzuncu yüzyıldaki Ziya Paşa arasında bir bağlantı kurmuş gibidir. Manzumelerindeki beyit ve mısralarından bir kısmı bugün dilimizde atalar sözü kimliğine bürünmüştür. Başlıca eserleri: Divanı Fet-hiye-i Belgrad, Tahkik ve Tevfik, Sefine-i Ragıp Paşa, Mecmua-i Ragıp Paşa’dır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı