SanatGenel Kültür

Sanat Tarihi Soruları

 • 1. Sanat ve sanat tarihini tanımlayınız.
 • 2. Sanatı sınıflandırarak örnekler veriniz.
 • 3. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir? Açıklayınız.
 • 4. Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır? Belirtiniz.
 • 5. Sanat yapıtlarını korumak niçin önemlidir? Açıklayınız.
 • 1. Tarih öncesi çağlarda Anadolu’da yaşayan uygarlıklar hangileridir? Söyleyiniz.
 • 2. Paleolitik Çağın önemli yerleşim merkezlerine örnek veriniz.
 • 3. Mikrolit adı verilen aletler hangi çağ buluntularıdır? Bu çağın önemli yerleşimlerini söyleyiniz.
 • 4. Neolitik Çağda insan yaşamına yansıyan değişiklikler nelerdir? Belirtiniz.
 • 5. Neolitik Çağın en önemli yerleşimi olan Çatalhöyük yapılarının özelliklerini anlatınız.
 • 6. Kültepe’de ele geçirilen en önemli buluntular nelerdir? Bunların Anadolu tarihi açısından önemlerini açıklayınız.
 • 7. Asurlu tüccarların Anadolu’ya gelmelerinin, Anadolu insanı için en büyük yararı ne olmuştur? Belirtiniz.
 • 8. Obsidien, tapınak, fresko, megaron, höyük, idol ve tablet terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Sfenks, orthostat, potern, fibula, topates, tümülüs, apadana terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 2. Anadolu’da ilk Çağda kurulmuş uygarlıklar ile bunların merkezlerinin adları nelerdir? Söyleyiniz.
 • 3. Hitit mimarisinin temel özelliklerini belirtiniz.
 • 4. Hitit tapınakları hakkında bilgi veriniz.
 • 5. Hitit heykel ve kabartma sanatında en çok işlenen konuların neler olduğunu söyleyiniz.
 • 6. Frigya heykel sanatı hakkında bilgi veriniz.
 • 7. Frigya seramikleri hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Lidyalıların en önemli buluşu nedir? Bu buluşun yararını belirtiniz.
 • 9. Lidya ve Frigya tümülüslerini birbirinden ayıran özellikleri açıklayınız.
 • 10. Urartuların yaşadıkları bölgenin coğrafik ve topografik durumu, Urartu mimarisini nasıl etkilemiştir? Belirtiniz.
 • 11. Urartu maden sanatının gelişmesinin nedenini belirtiniz.
 • 1. Mastaba nedir, Mısır mimarisinin gelişiminde mastabaların rolünü söyleyiniz.
 • 2. Piramitler niçin yapılırdı? Piramitlere örnekler veriniz.
 • 3. Mısır tapınaklarının planlarını söyleyerek örnekler veriniz.
 • 4. Mısır heykelinin konusunu ve kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 5. Frontal duruş ne demektir? Bir örnekle açıklayınız.
 • 6. Mısır heykelinde büst yapımının nedenlerini ve sonuçlarını söyleyiniz.
 • 7. Mısır resim sanatının konusunu ve resim sanatında kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 8. Mısır kabartmaları hakkında bilgi veriniz.
 • 9. Mezopotamya’da ortaya çıkan mimari türleri ve kullanılan malzemeyi söyleyiniz.
 • 10. Mısır piramitleri ile Mezopotamya’daki zigguratları karşılaştırınız.
 • 11. Sümer heykelinin özelliklerini söyleyerek örnekler veriniz.
 • 12. Sümer kabartmalarının konusunu ve tarihsel açıdan önemini belirtiniz.
 • 1. Anadolu’daki eski Yunan yerleşim merkezlerine örnekler veriniz.
 • 2. Yunanistan’daki Dor istilasından sonra Anadolu’ya hangi gruplar göç etmiştir? Bu grupların Yunan sanatının oluşumundaki etkilerini belirtiniz.
 • 3. Tapınak nedir? Yunan mimarisinde tapınakların hangi plan tipine göre yapıldığını belirtiniz.
 • 4. Dor, iyon ve Korint nizamlarındaki sütun ve sütun başlıklarının farklılıklarını yazınız.
 • 5. Anadolu’da Dor, iyon ve Korint nizamlarında yapılan tapınaklara örnekler veriniz.
 • 6. Yunan tiyatroları hangi bölümlerden oluşur? Anadolu’daki Yunan tiyatrolarına örnekler veriniz.
 • 7. Arkaik Dönem Yunan heykeltıraşlığı hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Klasik Dönemde Yunan heykeltıraşlığında ortaya çıkan en önemli yenilik nedir? Kısaca bilgi veriniz.
 • 9. Klasik Dönem Yunan heykeltıraşlarından Myron ve Phidias’ın yapıtlarına örnek veriniz.
 • 10. Helenistik Dönem Yunan heykeltıraşlığı hakkında bilgi veriniz.
 • 11. Bergama Zeus Sunağı kabartmaları hakkında bilgi veriniz.
 • 12. Romalıların mimariye getirdikleri en önemli yenilik nedir? Kısaca bilgi veriniz.
 • 13. Roma sanatında görülen yapı türleri hakkında bilgi veriniz.
 • 14. Roma tiyatrolarını Yunan tiyatrolarından ayıran en önemli özellik nedir? Söyleyiniz.
 • 15. Roma heykel sanatı hakkında kısaca bilgi veriniz.
 • 16. Roma kabartmalarının konusunu söyleyerek kabartmalara örnekler veriniz.
 • 17. Erken Hristiyan sanatı nedir, nerede ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 18. Kapadokya yöresinin Hristiyan sanatı için önemini söyleyiniz.
 • 19. Bizans sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 20. Bazilika nedir? Bizanslılar Dönemindeki bazilikalarda hangi bölümler bulunurdu? Belirtiniz.
 • 21. Ayasofya kimler zamanında yapılmıştır? Planı hakkında bilgi veriniz.
 • 22. Bizanslılar Döneminde sivil ve askerî mimari alanında hangi yapı türleri yapılmıştır? Bu yapı türlerini söyleyiniz.
 • 23. Bizans resim sanatının konusunu yazarak resim sanatına örnekler veriniz.
 • 24. Mozaik ve fresko terimlerini tanımlayınız.
 • 13. Sfenks, lahit, avlu, sütun, kolon, obeliks, paye, büst, kabartma, friz, sunak terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Orta Çağ boyunca dinsel düşüncelerin sanatı nasıl etkilediğini açıklayınız.
 • 2. Roman sanatının genel özelliklerini sayınız.
 • 3. Fransa’da Roman tarzında yapılan yapıların hangileri olduğunu söyleyiniz.
 • 4. Pisa Katedrali hakkında bilgi veriniz.
 • 5. Gotik sanatı hangi gelişme ve etkenler sonucu doğmuştur? Belirtiniz.
 • 6. Gotik sanatın genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 7. Paris Notre Dame kilisesi hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Roman ve Gotik mimarisinin farklı yönlerini belirtiniz.
 • 9. Katedral, rozet, payanda, vitray, koro, tonoz, portal, nef, kripta, kemer terimlerinin anlamlarını söyleyiniz.
 • 1. Rönesans nedir? Tanımlayınız.
 • 2. Rönesansı hazırlayan nedenleri söyleyiniz.
 • 3. Rönesans mimarisinin genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • 4. Rönesans mimarisinde görülen yapı türleri nelerdir? Sıralayınız.
 • 5. Rönesans mimarlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 6. Rönesans heykel sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 7. Rönesans heykeltıraşlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 8. Rönesans resminin genel özelliklerini belirterek ressamların adlarından ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 1. Maniyerizm hangi akıma karşı ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştır? Açıklayınız.
 • 2. Maniyerizmin genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 3. El Greco’nun sanat anlayışı ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 4. Barok sanatı hangi akımlara karşı ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 5. Barok resim sanatının genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 6. Barok resim sanatçıları ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 7. Barok heykel sanatının genel özelliklerini belirtiniz.
 • 8. Barok heykel sanatçıları ve yapıtlarına örnek veriniz.
 • 9. Barok mimarisinin genel özelliklerini söyleyiniz.
 • 10. Barok mimarlarından Borromini hakkında bilgi vererek yapıtlarına örnek veriniz.
 • 1. Neoklasisizm ne zaman, hangi akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır? Söyleyiniz.
 • 2. Neoklasisizmin heykel, resim ve mimarlık alanındaki önemli sanatçıları ve yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 3. Romantizm niçin, hangi akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır? Belirtiniz.
 • 4. Romantizmin genel özelliklerini sayınız.
 • 5. Romantik sanatçılardan ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 6. Realizmin genel özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.
 • 7. Realist akımın önemli temsilcileri ve yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 8. Empresyonizmin genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
 • 9. Post empresyonizmin genel özellikleri ve önemli sanatçıları hakkında bilgi veriniz.
 • 10. Fovizmin genel özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.
 • 11. Kübizmin genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
 • 12. Kübizmin önemli temsilcileri ve önemli yapıtları hakkında bilgi veriniz.
 • 13. Sürrealizmin genel özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.
 • 14. Sürrealist sanatçılar ve yapıtlarından örnekler veriniz.
 • 15. Pop art sanatının genel özelliklerini sayınız.

Bu soruların cevaplarının büyük bir bölümünü sitemizde bulabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir