HalkbilimiEfsaneler

Sarıkız Tepesi Efsanesi

Sarıkız Tepesi Efsanesi Nedir? Sarıkız Tepesi Efsanesi Neyi Anlatır? Konusu

Batı Anadolu’da, Marmara ve Ege Bölgelerini birbirinden ayıran Kaz Dağı’nın Edremit Körfezine bakan yamaçlarında Sarıkız Tepesi adı verilen bir yer vardır. Burada, üzeri çakıl taşları ile örtülü bir mezarda, ermişlerden bir hatunun yattığı rivayet edilmektedir.

Anlatıldığına göre, çevre köylerden birinde çok güzel bir kız varmış. Pek çok delikanlı bu kızla evlenmek istermiş. Fakat kızın babası, bunca emekle, zahmetle büyüttüğü kızını öyle, kolayca gelin etmek istemez. Kızını rahat ettirecek bir koca bekle, bekler ki damadı ile öğünsün.
Fakat, dünya kötülerin dünyasıdır; yalan da onlarda, iftira da… Derler ki:

«Senin kızın kötü yola saptı.»
Babası inanamaz, fakat ona tesir ederler. Adamcağız çaresiz kalır, bu lekeyi temizlemeye karar verir. Fakat yine öldürmeye kıyamaz, kendi vermediği canı nasıl alsın!.. Onu ancak gözden uzak tutmak ister ki dosta düşmana karşı yüzü olsun.

Baba, kızını alır yanına, katar kazlarını önüne; doğruca Kaz dağı’nın yolunu tutar. Orada bir müddet birlikte kaz otlatırlar, öğle olur, yemek yerler. Derken kızın babası, evladının bir anlık ayrılmasından istifade ederek oralardan uzaklaşır. Yol bilmeyen, iz bilmeyen kız ölüme terkedilir.

Kız ölmez. Dağda günlerce, aylarca yaşar. Yolunu kaybedenlere yol, İzini kaybedenlere iz gösterir, Onları kurtarır. Bilhassa kış günlerinde fırtınaya tutulanlara yardım eder.
Kızının ölmediğini, hayatta olduğunu öğrenen baba, dayanamaz, yollara düşer. Yüreği evlat ateşiyle yanmaktadır, bir solukta kızının yanına ulaşır.

Baba, Kartaltepe’de ölür; oraya Babatepe adı verilir. Kızın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu yere de Sarı kız Tepesi adı verilir.

Sarıkız’ın bulunduğu yer, daha hayatta İken ışıklı imiş, çok uzaklardan oranın ışıkları görülürmüş.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir