HalkbilimiEfsaneler

Sesi Kesilen Aras Efsanesi

Sesi Kesilen Aras Efsanesi Nedir? Neyi Anlatır?

Güzel yurdumuz bir uçtan bir uca nehirlerle kaplıdır. Zaman zaman coşup taşan, zaman zaman kurumaya yüz tutan bu nehirlerimiz üzerine söylenmiş pek çok türkü, efsane vardır. Doğu Anadolu’muzun kar sularını bağrına basıp sessizce akan Aras Nehri’miz üzerine de söylenmiş güzel bir efsane vardır. Bir bağrı yanık ananın bedduasını dile getiren bu efsane şöyledir:
Vaktiyle Aras Nehrinin kenarında Bedevlet adında küçücük bir köy varmış. Nehrin kıyısında evi elan yaşlı bir kadının da son zamanlarında bir çocuğu olur. Bu çocuk nasılsa bir gün kimseden habersiz nehrin kıyısında oynarken suya düşüverir. Kimseler görmediği İçin çocuk azgın sular arasında kaybolur gider.

Neden sonra çocuğunun Aras tarafından yutulduğunu öğrenen gözü yaşlı ana nehrin kıyısına gelir. Orada da bir müddet ağlayıp sızlandıktan sonra nehre dönerek:
«Aras, Aras! Sesin kesile, e mi Aras!» diye beddua eder. Bağrı yanık ananın duaları kabul olunur. İşte o günden beri Aras Nehri sessiz sedâsız akıp gitmektedir.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi