Biyografi

Şeyh Galip Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Şeyh Galip Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Şeyh Galip Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet bilgi
Şeyh Galip, Divan Edebiyatının başta gelen beş on şairi arasında yer almaktadır. Ancak onun, kendisinden önceki divan şairleriyle arasında önemli farklar bulunmaktadır. Kendisi, her şeyden önce, yüzyıllardır süregelen ve artık iyiden iyiye kalıplaşmış, klişeleşmiş terkiplerin ve söyleyişlerin önemli bir kısmını bir yana itmiş; bunların yerine yeni hayaller ve —söz yerinde ise— yeni bir divan şiir zevki yaratmıştır. Çok önemli bir husus da Şeyh Galib’in Türk şiirine kendine özgü bir sembolizm getirmiş olmasıdır. Bilindiği gibi sembolizm akımı batıya özgüdür ve on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da, Fransız şairleri tarafından yaratılmıştır. Bizim şairimizin ki ise onlardan, aşağı yukarı, yüz yıl öncedir. Eğer Türkçe de —Fransızca gibi— uluslararası bir dil olsaydı, belki de sembolizmin öncüsü olarak dünya Şeyh Galib’i tanıyacaktı. Şeyh Galib’in sembolizmi ile batıda yüzyıl sonraki akım arasında elbette değişik bir hava ve karakter vardır. Fakat bu durum bizim şairimizin şiirde, hele divan şiirinde ortaya koyduğu çok büyük ve çok değişik fonksiyonu yok saydıracak güçte değildir.
Öte yandan Şeyh Galip de, Nedim gibi— bazı tamlamasız ve öz türkçe manzumeler meydana getirmiştir. Bunların dışında onun en belirgin özelliği, hemen bütün ürünlerini tasavvufa dayalı olarak vermesidir. Ne var ki, bu tasavvufi şiirler, tasavvufla hiç ilgisi ve bilgisi olmayanlar tarafından da çok beğenilip sevilecek sanat, incelik ve seçkin hayal gücü ile doludur.
Divanını yirmi beş yaşlarında iken tamamlayan Şeyh Galib’in edebiyatımızda pek ünlü başka bir eseri de Hüsnü Aşk» adlı mesnevisidir. Şair, bir aşk hikayesi niteliğindeki bu mesnevisinde yine tasavvufu işlemiştir. Onun, sembolizme yönelik en seçkin beyitleri ve parçaları da «Hüsn ü Aşk» içinde yer almaktadır. Baştan başa allegorik yapıda bulunan bu eser dili ve anlatımı dışında Divan Edebiyatı’nın çok ötesinde ve üstünde bir kimlik taşımaktadır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı