Sinek Neden Vızıldar Efsanesi

Sinek Neden Vızıldar Efsanesi, Hayvanlarla İlgili Bir Efsane Örneği Sinek Efsanesi

Hayvanlarla ilgili efsaneler daha ziyade, onların bir özelliğinin açıklanması şeklinde olurlar, iyice araştırılırsa her hayvanla ilgili bir veya iki efsanenin tespit edileceği muhakkaktır. Bunların hepsi, o hayvan hakkındaki müspet bilgilerimize çerçeve vazifesi gören birer hikâyeden başka bir şey değildir .

Vaktiyle herkesin sevdiği iyi kalpli bir zat kırda ölür. Fakat onu sevenler bir türlü cesedini bulamazlar, bütün araştırmaları boşa gider. Ama onu, bu iyi kalpli dostlar kalplerine gömerler.

Kuş ile sinek arkadaşmışlar, hem de canciğer kuzu sarması cinsinden bir arkadaşlıkmış bunlarınki. Bu iki ahbap cesedi bulurlar ve başında bir müddet beklerler. Fakat bakarlar ki ne gelen var ne de giden, ikisi de dayanamaz, adamın etinden birazcık yerler. Ama bilirler ki bu iş doğru değildir. Pişman olurlar vs kimseye söylemeyeceklerine dair birbirlerine söz verirler.

Kuş ile sinek bir müddet sonra adamın köyüne varırlar. Adamın yakınlarını bulup ölüm haberini ve yerini söylerler. Fakat köylüler bu habere inanmak istemezler. Israrları da bir netice vermeyince sinek dayanamaz ve onu gördüklerini, hatta kuş ile birlikte onun etinden birazcık yediklerini söyleyiverir. Kuş bu söze kızar. Zira, sinek hem sözünde durmamıştır, hem de her ikisi de insan eti yedikleri için ebediyyen insanoğlu tarafından yadırganacaktır. Hemen sineğin burnuna bir gaga vurur ve sinek vızıldamaya başlar. İşte o günden beri sinek vızıldar dururmuş..

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi

İlgili Makaleler