Kültür

Tarihi Kütüphaneler

Tarihî Kütüphaneler

İstanbul’un eski ve önemli, müstakil kütüphaneleri arasında Köprülü (Fazıl Ahmet Paşa) Kütüphanesi (1676], Âşir Efendi (1800’ler], Nuruosmaniye (1755], Atıf Efendi (1741], Koca Ragıp Paşa, Hacı Selim Ağa, III. Ahmet (1719, Topkapı Sarayı] Ayasofya İçerisinde bulunan I. Mahmut Kütüphanesi, Fatih ve Nuruosmaniye Camilerindeki Kütüphane binaları ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın kütüphanesi sayılabilir.

Kutsal Mekânlar

İstanbul’un tarihî mekânlarından bir diğeri de özellikle Ramazan ve Cuma günlerinde halkın ziyaret geleneği bulunan kutsal mekânlarıdır. Bunlar dergâhlar ve türbelerdir. Eyüp Sultan, Kocamustafapaşa’da Sünbül Efendi, Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi, Beşiktaş’ta Yahya Efendi, Topkapı’da Merkez Efendi bu örnekler arasında sayılabilir. Merdivenköyü Şahkulu Bektaşi Tekkesi ve Karacaahmet Külliyesi’de İstanbul’un yoğun ilgi çeken kutsal mekânları arasında sayılabilir.
Dinî karakterin yaşama kültüründe ön plana çıktığı tarihî yarımada içerisinde bazı bölgelerde, özel alanlar da söz konusu edilebilir. Bunlar genellikle bir cami etrafında yoğunlaşmış inanç gruplarıdır. Fatih’te İskender Paşa Camii’ni ve Çarşamba’da İsmail Ağa Camii’ni bu konuda örnek gösterebiliriz.
İstanbul’un yine mistik mekânları arasında değerlendirebileceğimiz Galata ve Ye-nikapı Mevlevihanesi de önemlidir. Ayrıca Fener Rum Patrikhanesi, Ermeni Patrika-nesi, Süryani Patrikanesi, Yahudi Hahambaşılığı, Bulgar Kilisesi, Latin – Katolik inancına bağlı mabedler ve kutsalyerler İstanbul’un çok inançlı, çok kültürlü İmparatorluk özelliğinin yansımalarıdır. Bütün bu özellikler İstanbul’a ayrı bir kimlik katar.
Kaynak: İstanbul Şehir ve Kültür / A. Haluk Dursun

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı