Biyografi

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Tevfik Fikret Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Tevfik Fikret Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet
Tevfik Fikret Türk şiirinde yenileşme ve batıya yönelme hareketlerinde en büyük rolü bulunan şairler arasında yer alır 0 şiiri sadece duygusal birtakım söyleyişler almaktan çıkarıp fert olarak, toplum olarak— insanlığın türlü dert ve meselelerine bir projektör gibi tutmayı tercih etmiştir. Bunun sonucu olarak, Şinasi ve Abdülhak Hsmit’le başlayan: Şiirin konusunu genişletme ve yaygınlaştırma alanında, onlardan daha büyük ve daha ileri adımlar atmıştır. Şiiri, yaşanılan günlük hayatın içine sokma ve onunla bağdaştırma, onun sanat anlayışının başta gelen amaçlarındandır. Ferdi duygu ve düşüncelerin yanında toplum sorunları ile siyasi meselelere kadar uzanmıştır. Zulme, geriliğe daima karşı çıkan kalemi genellikle insancıl kalmış; milliyetçi görüşlere karşı cephe almamışsa da, bu görüşlerin yanında yer almış da değildir. Özellikle 1901 den sonra kaleme aldığı bazı manzumelerinde, alışılagelmiş din ve Allah inancına ters düşen örnekler vermiştir.
Aruz veznini Türkçe’ye en iyi uygulayan Fikret, nazım yapısının ve kafiye düzeninin bünyesinde de önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Dili ve anlatımı zengin ve ahenklidir; ancak bu, anlaşılması, büyük yığınlar tarafından sökülebilmesi zor bir dil ve anlatımdır. Bundan dolayı bugünkü kuşakların onu aslından okuyup zevkine varmaları hemen hemen imkansız hale gelmiş durumdadır. Nitekim A. Kadir ve Ahmet Muhip Dranas gibi iki şairimiz, kendisini sadeleştirmek ihtiyacını duymuşlardır. Aşk manzumelerine eserlerinde pek az yer veren bu büyük sanatkar, genellikle didaktik olmakla beraber, onda zaman zaman ve yer yer ince bir lirizme rastlamak da mümkündür.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı