Biyografi

Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri

Tevfik Fikret kimdir. Tevfik Fikret hayatı, biyografisi ve eserleri hakkında kısa özet bilgi.

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesinde okurken Recaizâde Mahmut’un öğrencisiydi ve o dönemlerinde şiire yöneldi. Dışişleri Bakanlığında memur olarak çalışmaya başladı. Çeşitli memurluklar, öğretmenlikler yaptı. 1894’te Malûmat dergisini çıkarmaya başladı. Memur maaşlarının yüzde onunu kesme kararı veren hükümete tepki olarak Galatasaray Lisesindeki görevinden ayrılıp inzivaya çekildi. 1896’da Servet-i Fünûn dergisinin başyazarlığına getirildi. Bu dönemde Abdülhamit yönetiminin baskıları ve sansürü artmıştı. Bir şiirinden dolayı evi arandı. Bir kere daha gözaltına alınınca, kafasındaki inziva düşüncesi iyice yerleşti. 1901’de -bugün müze olan yerde- “Aşiyan” adını verdiği evi yaptırmaya başladı. 1905’te oraya yerleşti. Sis, Sabah Olursa gibi şiirleri elden ele dolaştı. II. Meşrutiyet’ten sonra inzivadan vazgeçti ve Hüseyin Cahit’le birlikte Tanin gazetesini kurdu. Sonra Galatasaray Lisesine müdür oldu. 31 Mart Ayaklanmasını protesto etmek için kendini okulun kapısına zincirledi ve ertesi gün de istifa etti. Geri döndüyse de Maarif Nazırıyla anlaşamadığı için ertesi yıl kesin olarak ayrıldı. Yeniden Aşiyan’a çekildi. Ünlü Doksan Beş’e Doğru şiirini yazdı. İstanbul’da öldü.
Tevfik Fikret, önceleri Muallim Naci ve Muallim Feyzi etkisinde klâsik anlayışta şiirler yazdı. Sonra yeni şiire yöneldi. Mirsad dergisinin açtığı “Tevhid” ve “Sitayiş-i Hazret-i Pedişahi” konulu iki yarışmada birincilik kazanması ününü artırdı. Kendi yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünûn’da yayımladığı şiirleriyle bir yenilikçi olarak belirdi. Servet-i Fünûn hareketinin öncüsü olduğu gibi, batılılaşmayı savunan bir düşünce adamı olarak da biçim ve özde Türk şiirine getirdiği yeniliklerle döneminin önde gelen şairlerinden sayıldı. Bu döneminde, batılı parnesyen ve romantiklerin etkisini taşıyan ilk şiirlerinde karamsar bir dünya görüşüyle bireysel duygularını dile getirdi. Yoksullara, ezilenlere karşı acıma duygularıyla yaklaştığı toplumsal konulu şiirlerini, Sis’ten başlayarak, yönetimin eleştirildiği, kurtuluşun gençlerden, batının bilim ve tekniğinden beklendiği bir düşünce şiiri izledi. Biçimde ise ilk şiirlerinden başlayarak anlamın beyitte tamamlanması anlayışını kırdı, dizeden yola çıkarak anlamı şiirin bütününe yaydı. Klâsik şiirin müstezat biçimini değişik kullanışlarla serbest şiire yaklaştırdı, şiirsel uyumu bozmadan düz yazıya yakın bir söyleyişe ulaştı. Şiirlerini aruzla yazdı, ölümüne yakın yazdığı ve Şermin kitabında topladığı 30 çocuk şiirinde heceyi kullandı.

Şiir: Rübâb-ı Şikeste, Halûk’un Defteri, Rübabın Cevabı, Şermin, Tarih-i Kadîm. Ölümünden sonra Son Şiirler (1952) ve Eski Çağlar Tarihi (1965) adlı iki şiir kitabı daha yayımlanmıştır.

Kenan Akyüz, Asım Bezirci, Atilla Özkırımlı, Mehmet Kaplan gibi birçok araştırmacının Tevfik Fikret’le ilgili çalışmaları vardır. Bütün Şiirleri 3 ciltte toplanarak yayımlanmıştır: 1. Geçmişten Gelen, 2. Rübab-ı Şikeste, 3. Halûk’un Defteri, Şermin, Son Şiirler.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı