Turizmin Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Turizmin toplum üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir. Turizm toplumu ve insanı nasıl etkilemektedir.

Olumlu toplumsal etkiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dğnya barışının sağlanmasında katkıda bulunulması.
 • Turist kabul eden ülke halkının turistlerle daha yoğun bir iletişime girebilmek için okuma ve araştırma zorunluluğu hissetmeleri sonucunda eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi.
 • Farklı kültürleri tanımak, yeni arkadaşlıklar oluşturmak ve bölgeye gelen turistlere yardımcı olabilmek amacıyla bölge halkının yabancı dil öğrenme isteğinin artması.
 • Turizm olgusunu korumak amacıyla kültürel değerlere sahip çıkılması ve bu değerlere gereken önemin verilmesi.
 • Turizmin kırsal bölgelerde kentleşmeyi hızlandırması.
 • Aile yapısı ve kadın hakları konusunda birtakım yenilikleri de beraberinde getirmesi.
 • Ulusal bilincin artıp yerli halkın sahip olduğu değerlerle övünmelerini sağlar.
 • Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlamak

Turizmin Olumsuz Etkileri

 •  Turist kabul eden bölge halkının sahip olduğu değer ve inanç yapısının değişmesi, giyim ve yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikler.
 • Turist kabul eden bölgenin dil yapısına giren yabancı sözcükler sonucu dilde yabancılaşmanın ortaya çıkması.
 • Sanat değeri taşıyan eserlerin yok olarak yerini yapay çalışmaların alması.
 • İnsanlar arası ilişkilerdeki dostluk, arkadaşlık, konukseverlik gibi manevi değerlerin yokolarak yerini ekonomik çıkar gruplarının alması.
 • Turist kabul eden bölgede yaşayan halkın iş dışı boş zamanlarını değerlendirmek için bar, sinema, gece klübü vb. eğlence yerlerini tercih etmesi.
 • Yöre halkının turistlere özenerek onları taklit etmek istemeleri.
 • Kültürel çatışmaların kendini göstermesi.
 • Ev sahibi ülke halkının turistleri kıskanmasına yol açması sonucunda, kendilerini yalnızca turistlere hizmet etmek zorundaymış gibi hissetmeleri.
 • Turistlerle ev sahipleri arsasındaki belirgin ırksal farkların olduğu yerlerde ırksal gerginliklere yol açması.
 • Maddi olmayan kültür, turistik talep uğruna ait olduğu ortamdan sökülerek ticari mal haline getirilmesi.

Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumlu Etkileri

 • Turizmin mevcut tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonu ya da iyileştirilmesi için iyileştirici güç olması.
 • Eski yapıtların yeni kimlikleriyle bugünde yaşamalarını sağlayacak düzenlemelere gidilmesini özendirmesidir.
 • Çevre korumasına hız verilmesidir.
 •  Çevre korumasına ilişkin önlemler planlama ve yönetsel bir boyut eklemesidir.

Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 • Turistik yerleşim doğal çevreyi tahrip etmekte ve fiziksel dengeyi bozmaktadır.
 • Doğal manzaranın bayağılaşmasına neden olmaktadır.
 •  Tarihi SİT alanlarının maddesel olarak kirlenmesine neden olmaktadır. Piknik alanları gibi
 • Turistik mal ve hizmet üretim ve tüketiminden kalan zararlı artıklar çoğu kez doğayı kirlettiği kadar kişilerin sağlığı içinde tehlike oluşturmaktadır.
 • Gürültü oranını yükselterek gürültü kirliliğine yol açmaktadır.
 • Turizm yalnızca sahil kıyısında değil, yoğunlaşmanın neden olduğu tüm yörelerde düzensiz kentleşmeye yol açmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu