Genel KültürEdebiyat

Türk Dili Nedir Kısaca

Türk Dili nedir, ne demektir, anlamı nedir?

Genel olarak Türkçe diye adlandırılan dilin değişik lehçelerinin tümünün oluşturduğu bir dil topluluğu. Türkiye Türkçesi olarak bilinir. Altay dilleri içinde bir alt aile oluşturan Türk dillerinin Güneybatı ya da Oğuz koluna bağlı olan dildir.

Günümüz Türkçesi on birinci yüzyılın sonlarında Selçukluların Anadolu’ya getirdiği Eski Anadolu Türkçesinden ve onu izleyen Osmanlıcadan türemiştir. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca ve Çağdaş Türkiye Türkçesi olmak üzere tarihsel olarak üç dönemde incelenir. Zaman içinde Arapça ve Farsçadan birçok sözcük ve dilbilgisi biçimi alan Türkçe, Cumhuriyet‘in ilanından sonra devletin desteğiyle yalınlaştırılmıştır. Bunun yanında eski dilin yazımında kullanılan Arap alfabesinin yerini 1929’da Latin harflerinden oluşan Türk alfabesi almıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir