HalkbilimiGelenekler

Türk Kültüründe Kızlar İle İlgili Uygulamalar

Kız kilimi, el dokumacılığının yaygın olduğu yörelerde kız çeyizi olarak dokunan, genellikle farklı renk ve desende kilim. (Örneğin, Gördes’te dokunan kız gördes’ın zemini öteki kilimlerden farklı olarak beyazdır ve yalnız çeyizlik olarak dokunur.) Kız övmesi, kına gecesinde gelin olacak kızın, arkadaşları tarafından söylenen mani ve türkülerle övülmesi. (Bu mani ve türkülerin çoğunda kızın güzelliği, becerikliliği, huyları ve ailesinin iyiliği vurgulanır.) Kız yaşmağı, gelenekselliğini koruyan yörelerde genç kızların başlarına bağladıkları uçuk renkli ya da beyaz ve kenarları oyalarla süslü yazma. (Geleneksel kesimde başa bağlanan yazma, kişinin toplumsal konumunu da belli eder. Genç kızların uçuk renkli ya da ak yazma bağlamaları bugün de birçok yörede gelenektendir.)