Genel KültürEdebiyat

Türk Masallarında Devler

Türk masallarında, önemli bir yer tutan devler, iri yarı, kuvvetli, insan azmanı bir yaratıklar biçiminde tasvir edilmiştir.

Yaşayışları insanlar gibidir. Erkeği. dişisi vardır. Evlenirler, çocukları olur. ülkeleri Kaf dağının ardındadır. Masal kahramanlarının yolu genellikle devler ülkesine düşer; burada akıllarını kullanıp çeşitli kurnazlıklara baş vurarak, saf yaradılışlı olan devlerin elinden kurtulurlar. İnsan yiyen devler de vardır, ama bunlar uyanık insanı yemezler. Masal kahramanları devin bu huyunu öğrenir, hiç uyumaz ve böylelikle dev tarafından yenilmekten kurtulur.

Devlerin erkekleri gündüzleri işe gider, dev anaları evde kalır, kocaları ve çocukları için yemek hazırlar. Masal kahramanları bir yolunu bulup dev analarının memesinden süt emer ve onun «oğulluğu» olurlar. )ev anaları bu yüzden onlara yardım eder. dişlerinin kovuğunda veya başka bir yerde saklayarak onları çeşitli tehlikelerden korur. kurtulmalarını sağlar. Peri padişahının kızı başta olmak üzere, devler birçok kimseyi kaçırır ve genellikle kırk odalı saraylarda saklarlar. Masal kahramanları, türlü serüvenlerden sonra devin sarayına girer, dev anasının yardımı ve kendi kurnazlıklarıylaa kızı kurtarırlar.

Devlerin çoğunun bir dudağı yerde bir dudağı göktedir. Devler pek nadir olarak masal kahramanları tarafından öldürülür.