Türk Mitolojisinde Kız Motifi

Kız motifinin Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır (ak kızlar, bahadır kızlar, dev kız, kurt kız, vb.). Ak kızlar tanrı Ülgen*’in kızları olan deniz tanrıçalarıydı. Yaz ve Kış tanrılarının da kızları vardı. Buyan Han’ın erkek kılığında dolaşan kızı, delikanlılar kadar yiğitti, aslan, kaplan avlıyordu. Üç, yedi, dokuz, on üç kız motifine de Türk mitolojisinde sıkça rastlanır (Oğuz iline beylik yapan yedi kız, Kara Han’ın dokuz güzel kızı). Sibirya ve Altay destanlarında hizmetinde kırk kız bulunan kişiler anlatılır (Kanıkey Hatun’ un maiyetindeki kırk güzel kız).

Güney Sibirya’dan derlenmiş Türkçe masallardan birinde, avlanan bir çocuk bir mağarada aslanlar ve ayılarla birlikte yaşayan on üç kızla karşılaşır ve bunlar kurda dönüşerek çocukla savaşırlar. Şamanların çoğunun biri Gök’ün kızı, ötekisi Su’yun kızı olan iki karıları vardı.

İlgili Makaleler