Güncel

Türkiye’de Anestezi Tarihi (Türkiye’de Anestezinin Tarihçesi)

Türkiye’de Anestezi Tarihi, Türkiye’ de ilk anestezi ne zaman, kim tarafından yapıldı? Anestezi ile ilgili yayınlanan eserler nelerdir? İlk Anestezi uzmanı doktorlar kimlerdir?

Anestezi vücudun bütününde ya da belirli bir bölgesinde duyumların az ya da çok kaybolması. Duyum yitimi.
Herhangi bir hastalık sonucu kendiliğinden olabileceği gibi, daha çok ve genellikle ameliyat sırasında dışardan verilen maddelerle sağlanır. Genel anestezi bilinç ve uyanıklığın kaldırılması yoluyla bütün vücutta duyum yitimi sağlanmasıdır.

Belirli bir bölgede aynı sonuç sağlanırsa, buna lokal ya da yerel anestezi denir.

Türkiye’de anestezi, XIX. yy. ‘da modern cerrahi ve anestezinin ortaya çıkışına kadar yapılan; dış çekimleri, apse açmak, yara pansumanları, kan almak, sünnet ve kırık çıkık sarmak gibi küçük cerrahi uygulamalarında ağrı dindirici olarak, afyon, benç tohumu, mandragora ve kâfur gibi anestezik ilaçlar kullanılıyordu.

Miralay Dr. Ahmet Bey, Tıp müfredatı (1871) adlı kitabında eter anestezisi hakkında bilgi verdi. Bunu izleyen Münif Bey’in “Kloroforma dair” (Vekâyi-i tıbbiye, 1882) başlıklı yazısıyla anestezi yurdumuzda tanınmaya başladı.

Bizde ilk kullanılan anestezik, kloroformdur ve eterden daha fazla kullanılmıştır. Bu uygulamayı Op. Cemil Paşa (Topuzlu) Paris dönüşünde başlattı (1890). Uzun yıllar kloroformu kullanan Cemil Paşa 1924’ten başlayarak eter narkozunu uyguladı. Eter anestezisini Türkiye’de ilk kullanan Rieder Paşa’dır (1898). Cerrahların uyguladığı anesteziyoloji 1956’da uzmanlık tüzüğüne girdi ve bu dalda resmen uzmanlık diploması verilmeye başladı Dr Sadi Sun ve Dr. Cemalettin Öner gibi ilk uzmanları, başkaları izledi.

Bugün tıp fakültelerinde çağımızın koşullarına uygun olarak örgütlenen anesteziyoloji ve reanimasyon bölümleri, 1981 istatistiklerine göre, 503 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı yetiştirmiştir.

Dünyada İlk Anestezi

Bu tür bir uygulama, ilk kez 16 Ekim 1846’da, ABD’nin Massachusetts kentinde “General Hospital” adlı hastanede yapıldı. Dr. John Collins Waren, Gilbert Abbott adlı 20 yaşındaki matbaa işçisinin çenesindeki bir tümörü alırken anestezi kullandı. Dr. Warren’ı bu ameliyat sırasında anestezi yapması için ikna eden kişi, Bostonlu dişçi William Morton’dur.

Morton’un ısrarla eteri tavsiye etmesi üzerine, Dr. Warren, hastasını ameliyat öncesinde uyuttu ve sonuç, son derece başarılı oldu. Operasyonun yapıldığı ameliyathanenin duvarına şu plaket asıldı: “Hasta, ameliyat sırasında hiç acı duymadığını söyledi ve 7 Aralık günü tamamen iyileşmiş olarak taburcu edildi. Bu buluş, bu odadan tüm uygar dünyaya yayıldı ve cerrahide yeni bir çığır açıldı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir