Kültür

Türkiyede Laikliğe Geçiş Aşamaları

Ülkemizde Laikliğe geçiş amacıyla hangi çalışmalar yapılmış, hangi kanunlar çıkarılmıştır. Türkiye’de Laiklik çalışmaları hakkında bilgi

Halifeliğin XVI. yüzyılda Osmanlılara geçmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu, teokratik bir niteliğe büründü. Toplumsal işleri yürütmede, şeriat denilen İslâm hukuku geçerli kılındı. Artık padişah, hem dinsel önderliği, hem de siyasal önderliği kişiliğinde birleştirmiş, devletin dinsel kurallara göre yönetilmesi gerektiği anlayışını yasallaştırmıştı.
Tanzimat hareketiyle (1839), dinsel gücün etkisi azaltılmaya çalışıldıysa da, Türkiye’de laiklik konusunda en ciddi adım, Cumhuriyet döneminde saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasıyla atıldı (3 Mart 1928). Ancak, 1924 Anayasasındaki Türkiye devletinin dini İslâm’dır maddesi, hukuk alanında hâlâ devletin dinsel nitelikli olduğunu gösteriyordu; bununla birlikte, şeriata ilişkin hükümlere hiç bir biçimde yer verilmiş değildi. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli konuşmalarında laikliği savundu.
10 Nisan 1928 tarihinde, Anayasa’daki Devletin dini İslâm dinidir maddesi kaldırıldı. 1931’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında, partinin altı ilkesinden biri olarak laiklik ilkesi benimsendi. 1961 Anayasası’nda da laiklik ilke olarak kabul edildi. Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir deniliyordu. 12. maddede de şunlar yer almaktaydı: Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşittir . Türk Ceza Kanunu’ nun 163. maddesi de, laikliğe karşı işlenen suçları kapsar; buna göre laikliğe aykırı olarak devletin içtimaî, iktisadi veya siyasî, veya hukukî temel nizamlarını, kısmen de olsa dini inanç ve esaslara uydurmak amacıyla cemiyet tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare edenler cezalandırılırlar.
Laikliğe karşı işlenebilecek başka bir suç da, kişisel ya da siyasal çıkar elde etmek için propaganda yapmaktır. Türk ceza mevzuatındaki 6187 sayılı özel bir yasa, bununla ilgili durumları ele alır.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı