Dersimiz

Ulus ve Ulusallaşma

Ulusun Genel Tanımı Bundan sonra ortak ulusal düşüncenin, ahlakın, duygunun, coşkunun, anı ve geleneklerin ulus bireylerinde oluşmasını ve kökleşmesini sağlayan ortak geçmişin, birlikte yaratılmış ve yaşanmış tarihin, vicdanları ve kafaları doğrudan doğruya birleştiren ortak dilin ulusların oluşumunda en önemli etkenler olduğunu bir kez daha vurguladıktan sonra ulus üzerine, ikincil öğeleri göz önüne almadan, mümkün olduğu kadar her ulusun yapısına uyabilecek bir tanımı biz de verelim:
 a) Zengin bir anı kalıtına sahip bulunan;
b) Birlikte yaşamak konusunda ortak istek ve uzlaşmada içtenlikli olan;
c) Ve sahip olunan kalıtın korunmasını birlikte sürdürmek konusunda iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden ortaya çıkan topluluğa ulus adı verilir. Bu tanım iyice düşünülecek olursa, bir ulusu oluşturan insanlar arasındaki bağların değerine, gücüne ve vicdan özgürlüğüyle insanlık duygusuna verilen önem kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten geçmişten kalan ortak utku ve acı kalıtı; Gelecekte gerçekleştirilecek ortak izlence; Birlikte sevinmiş olmak, birlikte aynı umutlan beşlemiş olmak. Bunlar elbette bugünün uygarlık anlayışında, bütün öteki koşullann üstünde bir anlam ve kapsam taşır. Bir ulus kurulduktan sonra bireylerinin, devlet yaşamında, ekonomide ve düşünce yaşamında ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkan ulusal kültürde, kuşkusuz ulusun her bireyinin çalışma payı, katkısı ve hakkı vardır. Buna göre bir kültürden olan insanlardan oluşan topluluğa ulus denir, dersek ulusun en kısa tanımını yapmış oluruz. Bundan önce belirlediğimiz tanıma dayanarak diyebiliriz ki, uluslaşma sorunu, bireysel ve ortak özgürlük sorunudur. Öyleyse sorunu ilke olarak dile getirelim.
Uluslaşma ilkesi Bir ulusun, başka uluslara göre doğal ya da sonradan kazanılmış, kendine özgü karakterlere sahip olması, başka uluslardan aynlan bir organik yapı oluşturması, çoğu kez onlardan ayn olarak, onlara koşut bir gelişmeye çaba göstermesi olgusuna uluslaşma ilkesi denir. Bu ilkeye göre her birey ve her ulus kendisine karşı iyi niyetli olunmasını ve topraklanna tam olarak sahip olmayı istemek hakkına ve bu hakkın kullanılmasını yasaklayan ya da sınırlayan her türlü engeli yok etmek hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu ilke, bize hangi ulusların özgür, hangilerinin özgürlüğünden şu ya da bu biçimde yoksun olduklarını, yani ulus adını taşımaya yaraşır olmadıklarını kolaylıkla gösterir.
Şimdi kendi kendinize sorunuz!
1) Çinliler ulus mudur? -Hayır! Niçin?
2) Afganlılar ulus mudur? -Hayır! Niçin?
3) Hintliler, Trablusgarplılar, Tunuslular, Faslılar, Suriyeliler, başlarında kralları olan Iraklılar, Mısırlılar, Arnavutlar, bütün bu ümmeti Muhammed özgür müdürler, ulus mudurlar? – Özgür değildirler, ulus değildirler. Ümmettirler, bağımsız değildirler. Niçin?
4) Türkler özgür müdürler, ulus mudurlar? -Evet!

Kaynak: Atatürk ve Yurttaşlık Bilgisi

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı