Genel KültürEdebiyat

Üzümünü Ye Bağını Sorma Ne Demek Anlamı

Üzümünü Ye Bağını Sorma Atasözü Hangi Durumlarda Neyi Anlatmak İçin Kullanılır?

Üzümünü Ye Bağını Sorma;  herhangi bir ikram ve yardım mahiyetindeki bir eşya, mal, gereç, para v.s gibi şeylerin sosyal yardımlaşma amacıyla kullanılması ve yorumlanması amacıyla söylenirse doğruluk arzedebilir. Faydalı amaçlarla yapılan yardımlaşmalarda nereden getirdin, kimden aldın sorusu uygun olmayabilir. Böyle zamanlarda bu sözün kullanılmasında bir zarar yoktur.

İnsanlar kazançlarını meşru yollardan elde etmelidirler. Bir milletin inanç, ahlâk, düşünce ve kültür yaptırımlarına aykırı düşen bir kazanç yolu elbette doğru değildir. İnancımızın “Haram” olarak telakki ettiği yollarla elde edilen menfaat ve kazançların kullanılması sırasında “Bunu rahatça kullan veya sarfet ama nereden geldiğini de sorma” düşüncesini yerleştiren bir ahlâk anlayışını dile getiren bir söz, atasözü olmaktan uzaktır. Bizlere ait olmayan bir malı kullanmamız ne derece doğru olabilir. Gayri meşru yollarla elde edilmiş şeylerden nice insanların hakkı olduğu unutulmamalıdır. Emek sarfetmeden, alınteri dökmeden , cefasına katlanmadan kolayca elde edilmiş veya gaspedilmiş bir malı insan rahat bir ruh hali ile, ahlâk anlayışıyla nasıl kullanabilir?

Halkımızın “HAK” anlayışının kutsalllığına çok bağlı olması da, ûlvi düşüncelerin yüce ahlâk anlayışını dile getirmesi bakımından çok önem taşır.

Ayrıca herhangi bir işinin halledilmesi için bazı kişi veya kuruluşlara günümüzde “Rüşvet” değil de “Hediye” mukabilinde verilen şeylerin yaygınlığını unutmamalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir