Halk Bilimi

Veç Geleneği

Düğünlerimizde CEHİZ  eskiden önemli bir yer tutar ve bu CEHİZ’in Düğün evlerine nakli münasebetiyle (CEHİZ ALAYLARI) tertip edilirmiş. Bu asil ve faydalı geleneğin az çok tatbikinde bizleri de görgü şahidi olarak kabul edebilirsiniz. Cehiz yazılınca ve nikâh kıyılınca Cehiz eşyasının kız evinden Oğlan evine nakli gelirdi ki, bunun topuna birden (VEÇ) denilirdi.
Bunlardan bir kısmı çarşaflara sarılarak denk halinde, bir kısmı da sandıklara yerleştirilerek düğünden bir kaç gün evvel, boyunlarında ufak, yan taraflarında ise çok büyük ve âdeta kilise çanları gibi ses veren Çıkırdak (Çıngırdah) larla ve rengârenk yün ipliklerinden yapılmış püsküllerle-süslenmiş semerli katırlara yükletilerek emin ve yakin bir kişinin idaresinde Oğlan evine gönderilirdi. Bu Veç eşyasının azlığı veya çokluğu nisbetinde hayvan kullanılırdı.İki katırdan tutunuz da yedi sekiz, hattâ bazan 10 -12 katır yüklü Veçlerin gönderildiği çok defa görülürdü. Her bir katırın yanında bir Katırcı (Hizmetçi) bulunurdu ki, bunlar kız evi tarafından hediyelik olarak verilip de sağ taraf omuzlarından atılmış ipek kumaşların gururuyla yürürler ve çok defa da oğlan evi tarafından eşyanın teslimi sıralarında sol taraf omuzlarına aynı karakter ve aynı pahada kumaşlar sarılırdı. Bunlardan başka bu katırcıların her birine ayrı ayrı para bahşişlari verildiği gibi bilhassa Güveyiden de ayrıca bahşiş almadan yükleri yere indirmezlerdi. Bu eşyalarla beraber kız evinden bir de kadın gelirdi ki, buna da «YENGE» denilirdi. Yenge aynı zamanda Gelinin bütün eşyasının muhafazasına memur da.. Gelin odası döşendikten ve her şey yerli yerine konulduktan sonra yenge kapılan kapatır, odaların anahtarlarını beline asmak suretiyle gelin gelinceye kadar muhafaza eder ve kimseye vermezdi. Bundan başka yengenin ikinci vazifesi de Gelinin mâneviyat ve cesaretinde kendisine müzahir olmak, öğütler vermek, yabancı bir eve, yabancı bir erkeğe Gelini ısındırmaktı.

Kaynak: İshak Sunguroğlu- Harput Yollarında

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı