Biyografi

Vesim Abbas Kimdir, Eserleri, Hayatı Hakkında Bilgi

Vesim Abbas kimdir, hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Döneminde İstanbul’un en tanınmış hekimlerindendi. Tabip Abbas Efendi, Derviş Abbas Efendi adlarıyla da tanınırdı. Bedensel özrü nedeniyle halk arasındaki şöhreti Kambur Vesim’di.

Çok yönlü bir öğrenim gördü. Dönemin ünlü hekimleri; Sinoplu Ömer, Şifai. Bursalı Ali Münşi ve Reisü’l-etibba Kâtipzade Mehmed Refi’ Efendi’den tıp, Müneccimbaşı Yanyalı Esad Efendi’den hikmet (fizik), edebiyat ve Farsça, tarihçi Ahmet Mısri’den de hey’et (astronomi) dersleri aldı. Arapça da biliyordu. Ayrıca o dönemde İstanbul’da yasayan yabancı hekimlerle dostluk kurmuş ve bu sayede biraz Fransızca ile Latince de öğrenmişti. Onların Yunanca, Latince ve İtalyancadan çevirdiği tıp kitaplarından da yararlanmıştır. Bir aralık tahsil maksadıyla Mekke, Medine, Sam ve Mısır’a gitmiştir.

Halk arasında sevilen ve çok tutulan bir hekimdi. Fatih’teki Sultan Selim Camii civarındaki hekim dükkânında (muayenehane) hasra bakardı. Hassa (saray) hekimliğine de yükselmişti.

Abbas Vesim geleneksel İslam tıbbı yanında Batı tıbbından da yararlanan bir hekimdi. Ünlü eseri Düstur-ülVesim fi Tıbb-il-Cedid velKadim  bu hususu açık olarak görmek mümkündür. Yazımı 1758’de tamamlanan bu iki ciltlik kitap dört ana bölüme ayrılır. Birinci bölümde geleneksel olarak baş bölgesinden ayağa kadar sırasıyla organların hastalıkları, ikinci bölümde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncü bölümde şişler ve ülserler, dördüncü bölümde de basit ve bileşik ilaçlar yer alır. Son bölümü ise Hipokrat yemini ile hekimlerin mesleklerini yaparken uymaları gereken deontoloji kurallarına ayrılmıştı.
Vesilet’ül Metalib Fi İlmi’t Terakib : İki makaleden ibaret olan eserin birinci makalesinde hastalık isimleri alfabetik olarak sıralanmış ve bu hastalıklarda kullanılacak basit droglar verilmiştir, ikinci makalede ise bileşik ilaçların terkipleri ve yapılışları yine alfabetik olarak sıralanmaktadır.
Abbas Vesim, matematik ve astronomi alanında da eserler vermiştir.
Abbas Vesim aynı zamanda hattat ve şairdi.
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı