Yeniçeri Ocağı Nedir Kısaca

Yeniçeri Ocağı Nedir Kısaca. Yeniçeri Ocağının Görevleri Nelerdir?

Osmanlı imparatorluğu devrinde yeniçeri ocağına kaynak olan ilk erlerin askerliğe hazırlık eğitimlerini düzenleyen ve yöneten örgüt. Bu ocak. Çandarlı Kara Halil’in tavsiyesi üzerine Murat I. zamanında Gelibolu’da kurulmuştur.

Ocağın iki görevi vardı: Birincisi, savaşta alınan esirleri ihtiyaca göre Lapseki, Çardak ve Gelibolu arasında işleyen gemilerde çalıştırmak, sonra da yeniçeri ocağına kaydetmekti. İkinci görevi ise savaşta alınan esir ve gencik adı verilen çocukların beşte birini önce Anadolu’da ve daha sonraları Rumeli’deki çiftçi ailelerinin hizmetlerine vermekti.

XV. yüzyılın ortalarına doğru bu kaynak, devşirme usulüyle beslenmiştir. Acemi ocağının merkezi önceleri Gelibolu’yken, Bizans’ın zaptından sonra bu merkez İstanbul’a alınmıştır. Gelibolu ocağının başına yeniçeri yayabaşlarından biri tayin edilirdi. İstanbul’daki ocağın ise en büyük amiri yeniçeri ağasıydı. Fakat işinin çokluğu yüzünden asıl ocak işlerini İstanbul ağası yürütürdü.

İlk kurulan Gelibolu acemi ocağı erleri. Gelibolu ile Anadolu kıyıları arasında işleyen gemilerde çalışırdı. İstanbul acemi ocağındakiler ise devlete ait yapımevlerinde. büyük yapı işlerinde, Mudanya-İstanbul. Diliskelesi-Üsküdar ve Üsküdar-İstanbul arasında işleyen gemilerde, saraya odun taşıma işlerinde çalışırlardı.

Bu ocak XVII. yüzyılın başlarından itibaren önemini kaybetmiş ve bu durum yeniçeri ocağının kaldırılması tarihine (1826) kadar sürmüştür.

Acemi Oğlanı

Acemi ocağı erlerine verilen acemi oğlanları, esir edilen çocuklarla devşirme kanunu gereğince Hristiyan (reaya) çocukları arasından seçilenlerden meydana gelirdi. Daha sonraları kapıkulu erlerin çocukları da bunlara eklenmiştir.

Savaşlarda esir alınan çocuklarla reayadan alınan çocuklar önce Türkçe ile İslam ve Türk adetlerini öğrenmek üzere 3-5 ya da 2-8 yıl Anadolu ve Rumeli’deki Türk çiftçi ailelerine verilerek ufak bir para karşılığında hizmet etmek suretiyle yetiştirilirlerdi. Sonra acemi ocağına alınırlardı.

Acemi oğlanlarına gündelik, elbise ve her yıl adeti zerpul adıyla ayakkabı parası verilirdi. Bunların yerleri İstanbul’da Şehzade camii civarında Direk lcrarasındaydı.

Acemi ocağında eğitilen oğlanların kıdemlileri, yeniçeri ocağına ya da başka ocaklara, bu arada bostancı ocağına verilirlerdi.