Biyografi

Yenişehirli Avni Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Yenişehirli Avni kimdir. Yenişehirli Avni eserleri nelerdir. Yenişehirli Avni hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi.

Bugünkü adı Larissa olan (Yunanistan’da) Yenişehir’de doğdu. Özel eğitim gördü. İstanbul’a geldikten sonra Beşiktaş Mevlevihane’si Şeyhi Nazif Dedenin kızıyla evlendi. 1859-60 yıllarında Bağdat’ta divan kâtipliği yaptı. Tekrar İstanbul’a geldiğinde nerede çalıştığı bilinmiyor. Son yıllarında Üsküdar Bidayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu. İstanbul’da öldü.

Yenişehirli Avni, klâsik şiirin son ve başarılı temsilcilerindendir. Eski şairlerin söyleyişlerinin zamanın koşullarına göre değiştirilip düzeltilmesi gerektiğine inanan, yeni bir söyleyiş peşinde koşan bir şairdir. Yenişehirli Avni’nin Türkçe şiirleri kadar Farsça şiirleri de başarılıdır.

Mevlevîliği benimseyen Avni, derviş tabiatlı ve şöhretten kaçınan bir kişi olduğundan eserlerini düzenleyip yayımlamamıştır. Başlıca eserleri:

Divan: Damadı Şevki Bey tarafından bastırılmıştır.

Mesnevi Tercümesi: İlk üç cildin düz yazı biçiminde çevirisidir.

Âb-nâme: Mevlevîhanedeki su sorununu dile getiren ve II. Abdülhamid’e sunulan manzum-düz yazı dilekçedir.

Mir’ât-ı Cünûn: Davranışları normal olmayan tipleri mizahî bir dille anlatan tamamlanmamış bir mesnevîdir.

Âteşgede: Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ına nazire olarak yazılan bir mesnevîdir.

Nihân-ı Kazâ: Nefî’nin Sihâm-ı Kazâ’sı yolunda hicivlerden oluşmuş bir eserdir.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı