Nedir

Yergi Nedir, Ne Demek, Anlamı

Yergi nedir, Yergi ne demektir, anlamı nedir, yergi hakkında kısa bilgi

Bir kişinin, toplumun, nesnenin, yerin, inancın, tutumun eksik, kötü, gülünç yönlerini alaycı bir dille anlatan şiir türüne, yergi adı verilir.

Gülmece (mizah) kapsamına giren yergiye, Halk şiirinde taşlama, Divan şiirinde de hiciv, hicviye denilmektedir.

Yergi, sıradan bir alay şiiri değildir. Ozan, bir kişiyi, ya da nesneyi, geleneği, yergi konusu yaparken, yalnızca alay etmek amacını gütmez; söz konusu kişi, nesne ya da geleneğe karşı, belirli bir kamuoyu oluşturmaya çalışır, halkı bunlara karşı belirli bir tavır takınmaya yöneltir. Ama bazen yergide alayın dozu fazla kaçar, yergi sövgüye ya da abartmalı kötülemeye dönüşür. Böyle durumlarda da, şiirselliğinden çok şey yitirir.

Yergi, kişisel yergi, ahlaksal yergi, siyasal yergi, toplumsal yergi gibi türlere ayrılabilir. Özellikle gülmece dergilerinde bolca örnekleri görülen yergilerin, bazıları sonradan kitaplaştırılır.

Yergi en eski şiir türlerinden biridir. Yunan edebiyatında Arkhilokhos, Hipponaks, Aristophanes, Latin edebiyatında Lucianos, Martialis, Pet-ronius, Horatius, Juvenalis bu türün önde gelen adlarıdır. İtalyan edebiyatında L. Ariosto, Fransız edebiyatında N. Bcileau, İngiliz edebiyatında H. Fielding, G. Byron, Amerikan edebiyatında J. Thurber, yergi türündeki şiirleriyle de ün yapmışlardır.

Türk edebiyatında da, yergi türündeki şiirler önemli yer tutar. Divan şiirinde, Şeyhi (Harname), Nefi (Siham-ı Kaza (Kaza Okları,) Bağdatlı Ruhi, özellikle yergi şiirleriyle tanınmışlardır. Halk şiirinde de Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Dertli, Sey-rani, Aşık İhsani, vb. başarılı yergi örnekleri vermişlerdir. Batı etkisinde gelişen yeni Türk şiirinde aşağı yukarı bütün ozanlar, az ya da çok, yergi türüne sokulabilecek şiirler yazmışlardır. Bu ozanlar arasında özellikle Ziya Paşa, Eşref (Deccal) Neyzen Tevfik (Hiç), Fazıl Ahmet Aykaç, Namdar Rahmi Karatay, Salâh Birsel, Ümit Yaşar Oğuzcan, sayılabilir.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı