Yılan Neden Sürünür (Yılanın Sürünmesi Efsanesi)

Yılan Neden Sürünür Efsanesi, Yılanın Sürünmesi İle İlgili Kısa Bir Hikaye

Hazreti Âdem Cennet’te iken Şeytan onu kandırmak için çeşitli hileler düşünür. Eğer Cennet’e girebilirse yasak meyveden Âdem’e yedirecek ve onun da günahkâr olmasını sağlayacaktır,

Cennet’in kapıcısı ise yılandır. Şeytan bütün gücünü ve kandırıcılığını kullanarak yılanı ikna eder. Yılan, şeytanı sırtına alır ve sürünerek gizlice içeriye girer. Şeytan’ın girdiğini kimse görmemiştir.

Şeytan Cennet’e girdikten sonra hemen Hazreti Âdem’i kandırmanın yollarını araştırmaya başlar. Neticede bu uğursuz işte başarı gösterir ve Hazreti Âdem’e yasak meyvelerden yedirir. O, bu günahı işlediği için Cennet’ten kovulur.
Yılana gelince, Allah Teâlâ tarafından cezalandırılır. O, mademki sürünerek Şeytan’ı Cennet’e sokmuştur, kıyamete kadar sürünmelidir. Ondan sonra da yılanlar eski yürüyüşlerini ter kederler ve bugünkü şekilleriyle sürünmeye başlarlar.

Pek çok hayvanın yaratılış şekillerini açıklamak amacı ile anlatılan benzeri efsanelerinde gerçek payı taşıdığını bilemeyiz. Ama, bu ve benzeri diğer bütün açıklayıcı hikâyeler, şüphesiz, iyi ve doğruyu bizlere güzel örneklerle göstermektedir. Efsanelerin tabii dinleyicileri üzerinde bu hikâyelerin çok müspet tesirleri olmaktadır.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi